Pro Miroslava Lávičku, bývalého děkana Fakulty aplikovaných věd ZČU, se v prosincových volbách vyslovil nadpoloviční většinou 35 hlasů 59členný Akademický senát ZČU. Miroslav Lávička na post rektora nastoupí po Miroslavu Holečkovi, který vedl univerzitu dvě po sobě jdoucí funkční období od března 2015.

Podle budoucího rektora má být ZČU otevřenou univerzitou. Jeho cílem je zvýšit počet studentek a studentů, včetně těch zahraničních. V oblasti vědy a výzkumu chce významně posílit aktivity ZČU v mezinárodních projektech, ale také zintenzivnit výzkum a přenos poznatků a technologií.

Vzhledem k aktuální ekonomické situaci se také bude snažit pro univerzitu hledat nové finanční zdroje a zároveň dosáhnout úspor v jejím provozu. „Následující roky budou pro naši alma mater kvůli krizi mimořádně obtížné. Bude nutné hledat rychlá řešení. Budu se přesto ze všech sil snažit, aby ZČU patřila k nejlepším v republice a hovořilo se o ní s respektem,“ uvedl dříve Lávička.

Nově zvolený rektor Miroslav Lávička.Nově zvolený rektor Miroslav Lávička.Zdroj: ZČUProf. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., (*1971) vystudoval učitelství matematiky a chemie pro střední školy na Fakultě pedagogické ZČU a poté pokračoval ve studiu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2011 se habilitoval v oboru Aplikovaná matematika a v témže oboru byl v roce 2020 jmenován profesorem. Od roku 2002 působí na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU, předtím pracoval na Fakultě pedagogické. V letech 2012–14 byl proděkanem pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, 2014–17 zastával funkci děkana a 2017-2020 pracoval jako proděkan pro strategii a legislativu FAV.

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni v Husově ulici.
Lukáš Štich už není kandidátem na děkana, akademický senát fakulty ho odvolal