„Na Městském úřadě v Přešticích funguje od 1. července 2007 na půl úvazku. Město tuto funkci zavedlo kvůli příliš vysokým cenám poštovného a posílení podatelny úřadu," vysvětluje tajemnice úřadu Eva Česáková.

Podle ní je takový způsob doručování pro adresáty ve městě komfortnější. „Zatímco pošta doručuje jen v pracovní době, poslíček zastihne doma většinu adresátů v podvečer. Ti pak nemusí pro zásilku následně chodit na poštu," dodává tajemnice.

Poslíček, Petra Klokanová, se rozhodně nenudí. „Vyzvedává doručené zásilky na poště, dvakrát denně roznáší dopisy po městě, v případě potřeby zastupuje na podatelně úřadu," popisuje náplň její práce Českáková.

Denně doručí kolem 25 dopisů. Podle potřeby hromadné zásilky. „Oznámení, pozvánky, upomínky, noviny, plakáty pro určené okruhy obyvatel nebo do všech domovních schránek," povídá tajemnice.

Taková porce znamená nachozené kilometry. „Je to různé den ode dne. Nemám to spočítané. Chodím pěšky někdy od kostela až k supermarketu, tedy z jednoho konce města na druhý," vypráví Klokanová.

Na neobvyklé povolání nastoupila před sedmi lety po mateřské dovolené. „Ještě teď se lidé diví, že nejsem od pošty, když jdu se zásilkami nebo s dopisy," tvrdí Klokanová.

Nejčastěji roznáší dopisy města adresované obyvatelům Přeštic a chodí pro zásilky na poštu. Nosí smlouvy mezi sociálním odborem a Domem s pečovatelskou službou či do schránek přeštických domácností dává Přeštické noviny. „Dělám i pro Dům historie Přešticka," doplňuje žena.

Pokud dotyčného nezastihne doma, zkouší to večer. Když neuspěje ani na druhý pokus, vyrazí za adresátem potřetí. „V případě nezastižení ani na třetí pokus dává poslíček do domovní schránky oznámení o uložení zásilky na vrátnici městského úřadu," říká tajemnice Česáková.

Tajemnice uvedla, že před zavedením funkce poslíčka město za poštovné vydalo 750 – 900 tisíc korun ročně. „V posledních třech letech vydáváme za poštovné průměrně 375 tisíc korun ročně," odhaduje.