Deník na návštěvěZdroj: Deník

Jaké investiční akce v letošním roce chystáte?

Je jich hned několik. Jedním z nejnákladnějších projektů je kompletní rekonstrukce městské budovy Modrého domu za více než 66 milionů korun. Do jara 2022 zde vznikne 32 nových malometrážních bytů. Podstatná část finančních prostředků bude čerpána ze státních a evropských dotací. V plánu je rovněž oprava budovy Střediska volného času Slunečnice Přeštice, kdy se odhad nákladů pohybuje kolem 12 miliónů korun. Připravujeme výstavbu parkoviště mezi ulicemi Na Chmelnicích a Na Borech za zhruba 9 milionů. Máme už hotový projekt pro stavební povolení a brzy se do výstavby pustíme. Chceme také rozšířit vodojem u Žerovic, jehož kapacita dosahuje v letních měsících svých limitů. Kvůli vybudování vodovodu i do Skočic a Žerovic jsme se tedy rozhodli, že jeho objem navýšíme o polovinu, na celkových 1 200 metrů krychlových. Stavba byla již zahájena a bude dokončena v první polovině tohoto roku. Náklady na ní činí bezmála 8 miliónů korun.

V Přešticích se mnoho let hovoří rovněž o výstavbě plaveckého areálu…

Ano, do rozpočtu na rok 2021 jsme zařadili i částku na pokračování tvorby projektové dokumentace na plavecký areál. Vzhledem k tomu, že bychom mohli využít dotační titul od Národní sportovní agentury, jednáme, jakým způsobem dosáhnout cíle a v Přešticích bazén vybudovat. Výstavba bazénu je totiž záležitost už několika desetiletí. Existují studie a modely plaveckého areálu s krytým bazénem již ze 70. let. Město mělo k jeho vybudování v minulosti mnohokrát blízko, ale vždycky to z nějakého důvodu selhalo.

Do kdy by měl být plavecký areál hotový?

Troufám si říci, že do pěti let určitě, ale dokáži si představit, že může být hotový i dříve.

V současné době je velká poptávka po parcelách. Hodlá město v budoucnu nabídnout ke koupi pozemky?

Město vlastní rozvojové plochy, které umožní výstavbu bytů a domů, je to území schopné pojmout 1500 až 1700 lidí. Je proto potřeba udělat důkladně veškerou přípravu, jako například dobrý územní plán či zasíťování pozemků. Jedná se o plochu, která bude vyžadovat cca 150 milionů korun, aby na ní vznikly parcely.

Jak život v Přešticích zasáhl koronavirus?

Pandemie stejně jako jinde zcela zdecimovala kulturu a zábavu. Všechny podniky od restaurací po bary, kluby a sportoviště jsou zavřené. Mnoho z živnostníků a firmiček, které podnikají v městských prostorách, nás žádalo o poskytnutí slevy na nájemném, aby situaci přežili. Stát totiž zdaleka nepomáhá tak, jak by si živnostníci přáli a určitě méně než v sousedních zemích. Je to smutná doba.

Jaké události jste kvůli pandemii zrušili?

Třeba pivní slavnosti, rozhodli jsme se dva dny před akcí. Jsou nejnavštěvovanější a nejpopulárnější akcí v Přešticích. Každoročně je navštíví tři až čtyři tisíce lidí. V říjnu jsme rovněž museli zrušit Přeštické vinné slavnosti, které si již po třech letech získaly značnou oblibu. Dokud tu stále bude epidemické riziko, tak návrat k akcím tohoto charakteru nebude možný. S určitou skepsí se dívám i na letošní rok. V březnu či únoru bychom chtěli uspořádat městský ples, ten ale pravděpodobně také nebude.

Co Přeštice v současné době nejvíce trápí?

Čím dál tím více nás trápí intenzita dopravy na komunikaci I/27, která prochází přes střed města. Upínáme se tak k zahájení stavby obchvatu Přeštic, která by měla navázat na přeložku Šlovice - Přeštice. Spolupracujeme s Ředitelstvím silnic a dálnic a pomáháme v rámci majetkoprávní přípravy s výkupy pozemků. Město už své pozemky, které pod obchvatem budou, prodalo. Nyní se soustřeďujeme na pozemky, na kterých hospodaří zemědělci. Ti totiž mají o směny polí zájem. My jim proto nabízíme městské pozemky podobné kvality a v podobné lokalitě. To je záležitost, která je zemědělci vítána.

Nebojíte se po dostavění obchvatu přílišného zklidnění města?

Určitě ne, protože věřím nejen vedení města, ale také podnikatelské sféře. Společně dokážeme vytvořit takové podmínky, které do Přeštic lidi přivedou, ať už na nákupy nebo na využití jiných služeb, které se snažíme podporovat.

Jakou podporu máte konkrétně na mysli?

Přeštice asi jako historicky třetí město v republice vlastní pivovar. Spoluinvestujeme a podporujeme tělovýchovnou jednotu, která získá další hřiště s umělou trávou umožňující celoroční provoz. Je zde stadion, kde se konají mezinárodní zápasy juniorských kategorií. To všechno jsou věci, které zvedají a rozšiřují nabídku služeb a zvyšují přitažlivost města. Dalším lákadlem by mohl být již zmiňovaný bazén nebo právě plán vytvoření nových stavebních parcel.