Ta v celé republice prověřila jakost a bezpečnost fritovacích olejů, které provozovatelé restaurací a rychlých občerstvení používají k přípravě pokrmů. Přibližně v každé desáté kontrolované provozovně inspektoři SZPI vyhodnotili olej ve fritovacích zařízeních za nevhodný k lidské spotřebě. V Plzeňském kraji byla situace ještě horší, než je celorepublikový průměr.

„Inspektoři SZPI v roce 2023 hodnotili stav olejů a fritovacích zařízení v celkem 194 provozovnách společného stravování a posoudili zde 226 vzorků fritovacích olejů. U nevyhovujících vzorků inspektoři zjistili použití tzv. přepáleného oleje a vyhodnotili je jako potravinu nevhodnou k lidské spotřebě, resp. k přípravě pokrmů. U dvou vzorků laboratorní rozbor potvrdil dokonce velmi vysoký stupeň tepelného rozkladu olejů,“ konstatoval mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Ilustrační foto
V kavárně zasahovali hasiči i záchranáři. Dvě ženy skončily v nemocnici

Hodnocení vzorků inspektoři uskutečnili na základě senzorického posouzení – vůně, chuť, barva, přítomnost zuhelnatělých zbytků atd. - a podpůrného stanovení obsahu tzv. polárních látek a také laboratorním stanovením polymerních triacylglycerolů v akreditované laboratoři SZPI v Praze. U několika vzorků laboratoř potvrdila až násobné překročení akceptovatelných hodnot tepelného rozkladu hodnocených fritovacích olejů.

„Součástí kontroly bylo i dodržování správné fritovací praxe a hygienických požadavků na fritézy, což je předpoklad pro produkci bezpečných a kvalitních potravin,“ uvedl Kopřiva s tím, že přepálené fritovací oleje obsahují látky škodlivé pro lidské zdraví.

V Plzeňském kraji se od konce února do konce listopadu 2023 uskutečnilo celkem 31 kontrol, nedostatky našli inspektoři u dvou provozoven v Plzni, jedné v Klatovech a jedné v Domažlicích. Všechny patřily cizincům. Problémy byly vůně, chuť, vzhled či konzistence, někdy vše dohromady. „Kontrolovaným osobám, u kterých došlo k porušení předpisů, inspektoři uložili, aby odstranily zjištěná pochybení. Zahájí s nimi správní řízení o uložení pokuty,“ konstatoval Kopřiva.

Přípravky s HHC nabízené v automatech v Karlových Varech.
Zdravotníci varují před HHC. Děti jsou v nebezpečí kvůli medvídkům

Zbývajících 27 kontrol dopadlo pro provozovny dobře, inspektoři neobjevili žádné závady. Tyto kontroly se uskutečnily především v Plzni a dále v České Kubici, Přešticích, Stodu, Sušici, Dobřanech, Klatovech, Domažlicích a Blovicích. Nutno dodat, že mezi těmito provozovnami byli i čtyři výše uvedení hříšníci. Inspekce u nich vloni shodně provedla dvě kontroly, jedna pro ně dopadla špatně, druhá dobře.