Kritický úsek takzvaného „esíčka" zanikne a nahradí ho nová 450 metrů dlouhá silnice, která bude jižně od „esíčka".

Na rekonstrukci je již vydané územní rozhodnutí. Zatím není jasné, kdy stavba začne. Kromě výstavby nové vozovky se ještě počítá s povrchovou opravou silnice až k odbočce na Vochov. „Součástí stavby je nutná přeložka dvou vysokotlakých plynovodních vedení, která podcházejí pod silnicí v místě plánované přeložky," řekl Lukáš Václavík ze Správy a údržby silnice Plzeňského kraje.

Náklady na rekonstrukci se vyšplhají na 15 milionů korun. Polovina z této sumy padne na přeložku vysokotlakého plynovodu.