Židovská obec v Plzni vlastní tři tóry, ta největší, zhruba metr vysoká, pochází z roku 1896. Pátrání po jejím původu nebylo podle Barbory Freund z židovské obce vůbec jednoduché. „Nápis na nástavcích byl absolutně nečitelný a mým přáním bylo jej rozluštit a ideálně doložit, kdo tóru plzeňské synagoze daroval,“ řekla Freund. Oslovila proto odborníky, kterým se díky nasvícení luminiscenčním světlem povedlo nápis zobrazit. O samotnému rozluštění nápisu pak Freund požádala Václava Freda Chvátala, který se věnuje dokumentaci a výzkumu hebrejské epigrafiky a záchraně židovských památek. Chvátal z písmen zjistil, že jde o dar od Eliezera Avrahama Pfeiffera a jeho manželky Gnendel či Gannete Pfeiffer rozené Löbelsteiner na památku jejich svatby a narození syna Jaakova Chajima.

Po jméně Pfeiffer pak začala Barbora Freund a Fred pátrat. Jméno hledali nejprve na plzeňských hřbitovech, později i na hřbitovech v Karlových Varech a Mariánských Lázní. „Protože hodnota té tóry je opravdu obrovská, pátrali jsme ve městech, kde byly větší a bohatší židovské obce. Nakonec se mi podařilo naleznout na stránkách holocaust.cz to, že jistá paní Nanette rozená Löwensteinerová se narodila v květnu 1868 a pocházela z Mnichova a dohledala jsem ji i v seznamech mezi příjmením Pfeiffer,“ vyprávěla Freund s tím, že poté zjistili, že Nanette byla za druhé světové války transportována do Terezína. O pár měsíců později pak do koncentračního tábora Treblinka, kde zemřela.

Novorománský kostel sv. Josefa v Úhercích na severním Plzeňsku je dominantou obce i okolí.
S obnovou kostela v Úhercích pomáhá nadace už 20 let

Díky Nanette pak hledači zjistili podrobnosti i o její rodině. Manžel Lazarus (Eliezer Avraham) byl ředitel banky ve Straubingu a zemřel v roce 1929. Syn Siegfried (Jaakov Chaim) pracoval jako právník. V roce 1943 byl odvezen do koncentračního tábora Majdanek a zavražděn. Jediný, kdo nacisty přežil, byl mladší syn Josef, který byl bankovním úředníkem v Mnichově a Karlsruhe. Pak emigroval do Spojených států, kde v 70. letech zemřel.

„Jak se tóra dostala do Plzně, se můžeme pouze domnívat. Je možné, že když nacistický režim v Německu nastupoval k moci, mnoho lidí si myslelo, že si pomůžou, když odejdou do Čech. Dost lidí tak díky tomu přišlo do Plzně a je možné, že v rámci záchrany tóru někdo tenkrát přivezl,“ uvedla Barbora Freund. Podle ní je také možné, že tóru do západočeské metropole přivezl americký vojenský rabín, který po válce působil ve Straubingu.

Ozdoby tóry.Ozdoby tóry.Zdroj: Foto: ŽOP

Tóru nechala židovská obec ozdobit tradičními doplňky, tedy korunou, štítem a ukazovátkem. „Uspořádali jsme na vyhotovení těchto atributů sbírku, v níž se díky příspěvkům mnoha lidí jak z řad židovské obce, tak i mimo ni vybralo více než půl milionu korun. Významným darem přispěl například můj kamarád Asraf abu Taha, což je Palestinec žijící v Česku,“ informoval Jiří Löwy, předseda plzeňské židovské obce. Na výzdobu získala obec od desítky dárců zhruba 600 tisíc korun.

Koruna, štít i ukazovátko jsou inspirovány Velkou synagogou. Autorem a realizátorem návrhu je český návrhář a šperkař Petr Vogel. „Koruna je koncipovaná do tří symbolických úrovní. První patro tvoří sedmiúhelník, základna pozemské matérie v podobě přeneseného stavebně dekorativního prvku ze synagogy. Druhé patro představuje ztvárnění lidské činnosti. Vinná réva symbolizuje nejen hojnost, ale především cíleně kultivované dílo neboli dobrého hospodáře a sklizeň jeho plodů,“ popsal šperkař s tím, že vrcholná sféra představuje esenci světla ve své čisté materiálové původnosti. „Horský křišťál osazený v květné náruči sedmi ramen je korunován Davidovou hvězdou. Štít na Tóru vychází z novorománského průčelí Velké synagogy. Ukazovátko je zpracováno tradičně v klasické podobě. V rámci vizuálně výtvarné jednoty s korunou je zakončeno miniaturou horského křišťálu s pozlacenou Davidovou hvězdou,“ dodal Vogel.

Při znovuotevření Velké synagogy 10. dubna ponese průvod tóru ze Staré synagogy do nové a tam bude slavnostně uložena do svatostánku.