Úmorné oběhávání úřadů a získávání razítek se totiž zjednoduší, protože Plzeň zavádí možnost elektronického podání žádosti. „Žadatel dosud musel nejprve vyplnit žádost na Dopravním inspektorátu Policie ČR. Se stanoviskem bylo potřeba jít na Správu veřejného statku a vyplnit další formulář. Do třetice absolvoval vyplnění formuláře na příslušném úřadu městského obvodu, k němuž doložil stanoviska, jež mu byla vydána. Jednotlivé úkony přitom nemohly být řešeny současně, každý z úřadů musel čekat na stanovisko toho předchozího,“ vysvětlil Tomáš Benedikt ze Správy informačních technologií města Plzně (SIT).

Teď stačí pomocí datové schránky odeslat vyplněný formulář, který začnou najednou řešit všechny dotčené instituce. „Dojde ke zkrácení doby pro vydání povolení a žadatel úřad navštíví jen jednou, a to při podpisu Dohody o technických podmínkách na Správě veřejného statku města Plzně,“ uvedl šéf SIT Luděk Šantora.

V Plzni ročně vyroste okolo 100 předzahrádek, většina z nich se nachází v centru města.