„S angličtinou letos začínáme, bude probíhat jako kroužek pro starší děti a bude sem docházet kvalifikovaná lektorka,“ říká ředitelka Mateřské školy ve Vochově Ivana Malatová. Do kroužku je už přihlášeno třináct dětí, které se podle svých slov na výuku formou hry moc těší.

Učitelky v mateřských školách většinou zastávají názor, že by se předškoláci měli nejdříve naučit dobře vyslovovat v češtině „Děti by už měly mít dobrou slovní zásobu a výslovnost,“ říká ředitelka mateřské školy v Horní Bříze Jana Šmídlová. Angličtinu zde vyučuje docházející lektorka pouze jednou za dva roky. „Pro rodiče je totiž kroužek poměrně drahý, stojí tři sta korun na půl roku,“ uvádí Šmídlová. Angličtinu rodiče platí například i v Nepomuku. „Na hodinu dochází asi třináct dětí ve věku pěti a šesti let,“ říká učitelka zdejší mateřinky Václava Posavádová.

Podle odborníků hraje výslovnost při učení jazyka spíše zanedbatelnou roli. „Jedná se o vývojovou záležitost. Nezáleží na tom, zda jsou dítěti dva roky nebo pět let. Rodiče by před zapsáním svého potomka na cizí jazyk měli přivést dítě k posouzení klinickému logopedovi.“ říká Hana Boříková z logopedické ordinace v Plzni.

Podobně mluví i psychiatr Jiří Bláhovec. „Čím dříve se děti s cizím jazykem setkají, tím plynuleji do této jiné řeči přejdou. Malé mozky jsou dost pružné,“ míní. Dobré zkušenosti má například s dvojjazyčnými rodinami, kdy každý z rodičů mluví na dítě svým rodným jazykem. „Dítě tak automaticky převezme řeči obě,“ dodává Bláhovec.