Celkově se letos o finanční podporu z grantového programu Prazdroj lidem přihlásilo 22 projektů. Odborná komise z nich vybrala sedm nejlepších, mezi které pivovar rozdělí celkem 700 tisíc korun. „Letos je to již podvacáté, co touto formou podporujeme veřejně prospěšné projekty v Plzni. Grantový program Prazdroj lidem zapadá do naší celkové strategie, kdy se staráme nejen o šetrný přístup k přírodě, ale i rozvoj místních komunit a celkově zlepšování kvality života lidí v Plzni, kde podnikáme již 180 let,“ říká Petr Kofroň, manažer plzeňského pivovaru.

Podpora ze strany Prazdroje se již natrvalo vepsala například do zlepšení veřejného prostoru města, pivovar opakovaně přispěl na rekonstrukci katedrály sv. Bartoloměje, nebo na vznik nového centra cyklistiky Bikeheart.

Mezi letošní podpořené projekty patří vybudování pódia v Jedlé komunitní zahradě centrem Uzlík, které umožní organizovat na tomto místě pravidelné kulturní a komunitní akce. Letos uspěl i Festival světla a umění ve veřejném prostoru BLIK BLIK 2023, který nyní více akcentuje dopad na životní prostředí. A to jak použitím energeticky nenáročné technologie, tak i tématem URBAN JUNGLE, zdůrazňujícím důležitost přírody v městském prostředí.

Biskupství plzeňské zase získá podporu na seminář pro zemědělce na téma Udržitelné hospodaření. Akce má za cíl motivovat k používání inovativních, šetrných a ekologických postupů a dalších možností vedoucích k obnově půdy a krajiny. Spolek kolemplzne.cz obdrží finanční prostředky na rozvoj systému sdílených kol, který podporuje zdravý a přátelský způsob dopravy po městě.

Plzeň má na svém území několik lesních a přírodních lokalit, které jsou v blízkosti tak velkého města unikátní, proto Prazdroj podpoří také spolek Felix specializující se na organizování volnočasových aktivit v přírodě. Jde například o lesní terapii či turistický klub, v obou případech pro lidi s tělesným postižením.

Správě hřbitovů a krematoria města Plzně zase pivovar pomůže obnovit zpustlý vstupní prostor na hřbitově v Plzni Skvrňanech. Plzeňská folklorní scéna pak získá prostředky na pětidenní festival Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF PLZEŇ 2023.

„Všechny podpořené spolky a organizace budou realizovat své projekty v následujícím roce. Těšíme se, že přispějí k rozvoji Plzně a věříme, že je ocenění obyvatelé i návštěvníci našeho města,“ dodává Petr Kofroň.