A v těchto dnech, na prahu nového školního roku, začíná hřiště sloužit místním dětem. Částku bezmála 350 tisíc korun sdružení použilo výhradně na nákup celkem sedmi herních prvků, jako jsou prolézačky, skluzavka nebo dovednostní cvičiště. 

„Všechno jsme si usadili a dokončili svépomocí, abychom peníze z grantového programu Plzeňského Prazdroje využili co nejúčelněji a měli pro děti co nejvíce atrakcí,“ říká předseda sdružení Jiří Hanousek.

Cílem sdružení bylo, aby si děti mohly nejen hrát, ale aby se také něco dozvěděly o místě, kde hřiště vzniklo, a o jeho okolí. Součástí projektu tak budou ještě dvě interaktivní tabule, které vyrábí místní truhlář. Děti i dospělí se z nich dozvědí, jaké druhy stromů v přírodním parku Berounka rostou, a budou se je snažit poznávat podle vzorků kůry. „Tabule budeme instalovat do konce měsíce září,“ doplnil Hanousek.

Grant z programu na podporu komunit Prazdroj lidem pomáhá oživit místo, kde v časech první Československé republiky byla proslulá přírodní plovárna napájená místním pramenem. Nádrž se zachovala, byť potřebuje četné opravy. A do těch se chtějí lidé ze sdružení Náš Bukovec pustit a dát tak místu podobu, jakou mělo v dobách největší slávy.