„Předně je třeba si uvědomit, že nejde o klasickou překážku v práci na straně zaměstnance ve smyslu zákoníku práce, neboť překážky v práci se počítají od nástupu do práce, ke kterému v daném případě nedojde. Obecně je respektováno i v soudní praxi, že by si zaměstnanec měl uvědomit, jaké je počasí a jeho předpověď, a přizpůsobit tomu výchozí čas pro dopravu do zaměstnání. Není-li to však dost dobře možné, např. pro to, že zaměstnanec jede prostředky veřejné dopravy, které dříve prostě nejedou, nebo pokud se dopravuje individuálně a komunikace jsou zcela nesjízdné, je tato situace považována za okolnost vylučující protiprávní jednání, a to z důvodu vyšší moci. Pozdní příchod do zaměstnání je v takovém případě omluvitelný, ale neznamená to, že zaměstnanec nemusí splnit svůj rozsah výkonu pracovní doby. Pozdní příchod si tedy musí vždy napracovat," vysvětlil klatovský právník Rostislav Netrval.

Omluvitelné už ale není, pokud zaměstnanec omlouvá náledím pozdní příchody každý den. „Když je zima, je každý den, a je třeba počítat s tím, že jsou horší schůdnost a sjízdnost komunikací, a nelze omlouvat zaměstnance, který chodí v zimě každý den o 10 minut déle, neboť „to klouže". Takový prostě má vyjet o 10 minut dříve, protože ono to klouže i ostatním, kteří ale přišli včas. Pravidelný pozdní příchod může být posouzen jako soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonané práci, a pokud byl zaměstnavatelem zaměstnanec v posledních šesti měsících písemně upozorněn na možnost výpovědi v souvislosti s takovýmto porušením, mohlo by jít o výpovědní důvod," varoval Netrval.