Na twitteru o tom informovala Česká televize. Její informace ČTK potvrdil zástupce akreditačního úřadu Jiří Smrčka. Úřad podle něj zjistil nedostatky v nastavení přijímacích zkoušek. Škola může omezení akreditace zabránit nápravou chyb, dodal. Podle mluvčí univerzity Šárky Staré vedení školy věří tomu, že fakulta dokáže své postupy obhájit.

O zahájení správního řízení podle Smrčky rozhodla rada akreditačního úřadu na svém dubnovém zasedání. "Důvody pro zahájení řízení se týkají nastavení přijímacího řízení, které podle názoru akreditačního úřadu není v souladu s podmínkou rovného přístupu, rovného zacházení, protože jsou bonifikováni absolventi programu celoživotního vzdělávání, který uskutečňuje Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni," vysvětlil Smrčka.

Západočeská univerzita v Plzni se podle mluvčí teprve dnes seznámila s usnesením Rady NAÚ. "Jakožto účastník správního řízení bude po vedení fakulty právnické požadovat jasné vysvětlení zjištěných skutečností. Zároveň věříme, že fakulta bude schopna své vnitřní procesy dostatečně obhájit," řekla Stará ČTK.

Podle zápisu z dubnového jednání rady akreditačního úřadu se kontrola na ZČU konala od loňského 6. května do letošního 4. ledna. Protokol s jejími závěry zaslal úřad univerzitě 2. února a škola proti uvedeným zjištěním zatím nepodala žádné námitky. Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy ZČU Vladimír Duchek v dubnu na jednání Radě NAÚ sdělil, že vedení univerzity neshledalo v dosavadní praxi při přijímání studentů na právnickou fakultu pochybení.

Podle akreditačního úřadu vede bonifikace absolventů programu celoživotního vzdělávání u přijímacích zkoušek na právnické fakultě k přijímání uchazečů, kteří by jinak u zkoušek zřejmě neuspěli. "Z důvodu omezeného počtu přijímaných uchazečů dochází k tomu, že jsou takoví uchazeči přijímáni ke studiu na úkor uchazečů, kteří v přijímací zkoušce dosáhli lepších výsledků," uvedla rada ve svém zápisu. V některých případech fakulta navíc zvýhodnila i zájemce, kteří program celoživotního vzdělávání ve stanovené lhůtě ani nedokončili, zjistil úřad.

Program celoživotního vzdělávání na právnické fakultě podle něj odpovídá obsahem prvnímu ročníku studia akreditovaného studijního programu Právo a právní věda. Do programu celoživotního vzdělávání nastupují uchazeči, kteří neuspěli v přijímacím řízení do běžného studijního programu. Když se pak znovu přihlásí k přijímacím zkouškám, dostanou za absolvování programu celoživotního vzdělávání body navíc.

Podle Smrčky zatím není možné říct, jak dlouho řízení o omezení akreditace potrvá. Cílem je podle něj motivovat školu ke sjednání nápravy. „V tuto chvíli se teprve dělají první kroky. Očekáváme, že v tom řízení proběhne dokazování a teprve na konci toho buď bude řízení zastaveno, a nebo bude rozhodnuto. A pokud bude rozhodnuto pravomocně, tak by vysoká škola nemohla přijímat ke studiu toho studijního programu nové uchazeče,“ řekl. Vzhledem k tomu, že ZČU nemá pro obory práva institucionální akreditaci, šlo by pak podle něj o odebrání takzvané programové akreditace.

Právnická fakulta ZČU je spojena s největší aférou českého vysokého školství. Vypukla v roce 2009 kvůli takzvaným rychlostudentům a nestandardnímu studiu. V listopadu 2011 MŠMT odňalo právnické fakultě akreditaci doktorského studijního programu. Ministerstvo zároveň pozastavilo fakultě oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul JUDr. V roce 2012 přišla na jeden akademický rok také o akreditaci pětiletého magisterského oboru a škola nemohla přijímat nové studenty. V červenci 2013 potvrdilo MŠMT plzeňským právům akreditaci pětiletého magisterského programu a už od 1. září téhož roku začala fakulta přijímat nové studenty. Akreditaci doktorského programu získala fakulta v roce 2015 a po dlouhé době se tak stala skutečně plnohodnotnou. Národní akreditační úřad pro vysoké školství fakultě v září 2018 prodloužil akreditace studijních oborů na maximální možnou dobu deseti let.