Ministryně Miroslava Kopicová zároveň vyzvala rektora Západočeské univerzity Josefa Průšu, aby přezkoumal proces, kdy studenti neoprávněně získávali na plzeňských právech diplomy. „Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ani Akreditační komisi totiž ze zákona nepřísluší šetření případných trestněprávních souvislostí,“ vysvětlila kopcová.

Ministerstvo zároveň došlo k závěru, že nezveřejní seznam asi čtyř stovek rychlostudentů, kteří získali titul na právech rychleji než za čtyři roky, odporovalo by to totiž zákonu o ochraně osobních údajů. Zveřejněn by ale měl být seznam studentů, kteří na fakultě získali od roku 2006 doktorský titul.

Není také vyloučené, že studenti, kteří získali titul neoprávněně, o něj přijdou.

Přehled rigorózních prací obhájených na Fakultě právnické ZČU v Plzni od 1.1.2006 najdete ZDE>>>

Více se dočtete ve čtvrtečním Plzeňském deníku.