„Fakulta funguje standardně a bez problémů," uvedl děkan Jan Pauly, podle nějž mají práva pro nadcházející akademický rok pro výuku magisterského programu zajištěno 31 profesorů a docentů.

Jde téměř o dvojnásobek akademiků oproti stavu v červenci 2011, kdy komise hodnotila fakultu negativně. „A také téměř dvojnásobek oproti olomoucké fakultě. Kmenové jádro v Plzni tvoří 12 lidí," řekl Pauly, podle nějž je personální zajištění velmi kvalitní také na úrovni odborných asistentů. Z celkového počtu 54 akademiků s vědeckou hodností CSc. nebo Ph.D. je jich 14 připraveno v dohledné době k habilitaci, přitom poslední známý odhad akreditační komise při hodnocení fakulty bylo pouze dva až pět lidí," uvedl Pauly.

Fakulta v poslední době získala také řadu vědeckých projektů a posílila publikační činnost.

Plzeňská práva, která na podzim 2009 poškodila aféra s rychlostudiem, podivným přijímáním studentů a udělováním titulů, požádala loni 
3. prosince o novou akreditaci pětiletého magisterského oboru s možností přijímat studenty.
Pokud by ji nedostala, byla by podle děkana ohrožena její další existence, a to pravděpodobně i tehdy, pokud by jí byla akreditace udělena „jen" na dostudování studentů druhých a vyšších ročníků.