Fakulta má celkem 112 pedagogů, z toho 10 profesorů a devět docentů. Za měsíc by celkový počet pedagogů měl dosáhnout 129, uzavře se totiž čtvrté kolo výběrového řízení. „Tato čísla jednoznačně prokazují, že výuka ve všech oborech magisterského studia je personálně zajištěna,“ uvedl děkan Květoslav Růžička. K 1. září uzavřelo pracovní smlouvu pět nových pedagogů. Občanské právo bude vyučovat Přemysl Raban, který bude zároveň s plným pracovním úvazkem garantem tohoto oboru.

Výuku trestního práva zabezpečí Jan Musil, soudce Ústavního soudu, a Miroslav Rybář. Rodinné právo bude přednášet Senta Radvanová a právo životního prostředí Vojtěch Stejskal. Další pracovní smlouvy se uzavírají v těchto dnech.

Na základě toho má být podle vedení fakulty zajištěna výuka i pro rigorózní řízení a doktorský program ve stávajících třech oborech.