Pokud vedení Západočeské univerzity proti rozhodnutí nepodá rozklad, verdikt za týden nabude právní moci.

Fakulta tak pro následující školní rok přijde nejen o 300 nových studentů, které plánovala přijmout, ale také o finanční příspěvek, který by na studenty od státu dostala.

To pro fakultu znamená značné ekonomické problémy. „Jedná se minimálně o částku 4,5 milionu korun. Každý pochopí, že není v našich silách tento výpadek plně pokrýt," komentuje situaci děkan fakulty Jan Pauly.

Finanční podporu fakultě už dříve slíbila rektorka univerzity Ilona Mauritzová. Ta však v souladu s vyjádřením kolegia rektorky, Akademického senátu ZČU a Vědecké rady ZČU nesouhlasí s tím, aby fakulta pro nadcházející školní rok přijímala nové studenty. Kolik peněz by univerzita mohla právům poslat, ale neřekla.

„Fakulta se musí snažit také sama, a nemůže proto počítat s tím, že by od univerzity dostala celou chybějící částku," říká nyní Mauritzová. Fakulta se podle ní musí více zapojovat do různých projektů a grantů. O to se podle Paulyho fakulta sice snaží, avšak takto získané prostředky jsou další běžnou součástí financování. Do konce roku by práva měla být zajištěná, peníze se totiž přerozdělují vždy na jeden kalendářní rok.

Hledá se řešení

Plzeňská práva se nyní nacházejí v nezáviděníhodné situaci. Přestože mají díky spornému rozhodnutí bývalého ministra školství Josefa Dobeše prodlouženou akreditaci pro magisterský studijní program až do roku 2016, po neomezeně dlouhou dobu nesmí přijímat nové studenty. Pokud budou chtít uchazeče přijímat napřesrok, rektorka fakultě doporučuje, aby znovu požádala o posouzení aktuálního stavu Akreditační komisi.

Tento krok však podle Paulyho zatím není aktuální. „Snažíme se najít další cesty, jak situaci vyřešit," říká děkan, podle nějž se fakulta své kvality snažila prokázat už dávno. Rozhodnutí Akreditační komise hodnotí jako nespravedlivé, protože vycházelo ze stavu před jedenácti měsíci. Od té doby se řada věcí změnila.

Rehabilitace fakulty na vědeckém poli však nebude jednoduchá. Právě kvůli nejasným vyhlídkám je totiž ohroženo kvalitní personální zajištění fakulty, před nímž děkan varoval od samého počátku.

Stávající situace může být pro fakultu likvidační. S podobným problémem, tedy nemožností přijímat nové studenty, se v minulosti potýkaly i jiné fakulty. Jejich existence však nebyla postavena na jediném studijním oboru jako v případě plzeňských práv.

Přestože jsou plzeňská práva mezi ostatními fakultami outsiderem, zájem o studium zde i přes nejistou situaci projevilo 560 uchazečů, 450 z nich zaplatilo i pětisetkorunový poplatek za přihlášku, který jim bude fakulta nyní vracet. „Způsob, jakým bude poplatek vrácený, ještě upřesníme," sdělila proděkanka pro studijní záležitosti Petra Jánošíková.

Rok 2012 pro práva? Jako na houpačce

Začátek roku 2012: Děkanem je od 1. února Jan Pauly. Fakulta v té době už nesmí přijímat studenty do doktorského studia, stále neví, zda jí bude prodloužena akreditace pro bakalářské a magisterské studium.
Únor: Akreditační komise prodlužuje akreditaci magisterského studia do konce října, studenti mají být poté převedeni na jiné fakulty. Ti proti tomuto rozhodnutí protestují, dodnes visí na budově v sadech Pětatřicátníků transparent se slovy Zůstáváme.
6. března: Akreditační komise odmítá s Ministerstvem školství vyjednávat o novém prodloužení akreditace a vydává nové rozhodnutí, podle nějž má magisterské studium skončit už v červenci.
9. března: Tehdejší ministr školství Josef Dobeš prodlužuje magisterskému studiu akreditaci do roku 2016.
21. března: Dobeš oznámil, že rezignuje na svoji funkci, zůstává nevyřešena otázka, zda budou práva moci přijímat nové studenty.
Březen-duben: Akreditační komise, bývalý student plzeňských práv Martin Marek, bývalý ministr školství Ondřej Liška a Česká konference rektorů postupně podávají na ministra Dobeše kvůli nezákonnému postupu při udělení akreditace trestní oznámení.
2. května: ZČU obdržela od Ministerstva školství rozhodnutí, že nesmí přijímat studenty do bakalářského studia; ve stejný den se vedení rezortu ujímá bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně Petr Fiala.
24. května: ZČU obdržela rozhodnutí ministerstva, že nesmí přijímat studenty do magisterského studia.