Chybí jí ale garanti u pracovního a správního práva. Děkan kvůli zajištění těchto funkcí jedná se dvěma docenty. „Vybraní vyučující již od poloviny srpna podepisují smlouvy. Ty budou všechny uzavřené do začátku akademického roku,“ tvrdil včera děkan Květoslav Růžička.

Akreditační komise v červnové zprávě doporučila odebrat akreditace doktorandským a magisterským studijním programům. Doplnění profesorského sboru bylo po odchodu uznávaných kapacit považováno téměř za nesplnitelnou podmínku, vždyť z právnické fakulty odešly v červnu tři desítky profesorů. „Problémem je, že odešli nejdůležitější profesoři – Šámal, Válková, Eliáš, Havel. Tím ztratila fakulta učitelskou kvalitu a tyto lidi bude velmi těžké nahradit,“ hodnotil šance právnické fakulty na zachování akreditací Martin Marek. Dnes už bývalý student plzeňských práv, zároveň jeden z prvních, který poukázal na prohnilé praktiky dřívějšího vedení.

Klíčový verdikt ale ještě plzeňská práva čeká. Do konce října ministerstvo školství definitivně rozhodne o prodloužení či odebrání akreditací pro doktorandské a magisterské studium tak, jak navrhla v červnu právě Akreditační komise v čele s Vladimírou Dvořákovou.

Pokud by fakulta o akreditaci přece jen přišla, musela by studentům najít místa na jiných obdobných fakultách.