„Z toho 287 jich bude docházet na magisterské studium, kde byla kvóta 300, a zbylých 84 na bakalářský program Veřejná správa, kde mohla fakulta Západočeské univerzity přijmout 100 uchazečů. V obou případech je to nárůst,” řekla Petra Jánošíková, proděkanka fakulty.

Kvůli sporům o směřování fakulty ji opustilo o prázdninách 29 ze 138 pedagogů a škola se i kvůli tomu ocitla pod lupou akreditační komise. Ta považovala nedostatek profesorů za nejzásadnější problém fakulty. Škola vyhlásila čtyři výběrová řízení a podle děkana Květoslava Růžičky je výuka v novém semestru plně zabezpečena. Ke studiu se i přes problémy fakulty přihlásilo 2701 uchazečů. Nultý ročník práv, který byl loni na fakultě otevřen vůbec poprvé, má kvótu 100 účastníků, kteří se mohli hlásit do 31. srpna. „Je zapsáno 14 lidí plus dvě osoby zatím neuhradily poplatek,” uvedla proděkanka. Nultý ročník je určen zájemcům, kteří se nedostali na práva a nechtějí ztrácet čas. Jeho cena je 30 000 korun.