Křižovatkou vede frekventovaná hlavní silnice I/26 Plzeň – Domažlice, odbočuje se z ní ke zdravotnímu středisku i k Centru pobytových a terénních sociálních služeb, přecházejí ji chodci a zastavují tam autobusy. Rekonstrukce do křižovatky kromě jedné nové autobusové zastávky přidala také parkovací zálivy pro autobusy, chodníky pro chodce, které k nim vedou, a také dvě místa pro přecházení (z toho jednu nasvícenou zebru) chráněná středovými dělicími ostrůvky.