Odbor investic Magistrátu města Plzně, který má stavbu na starost, již zahájil přípravné práce před samotnou realizací stavby.

V místě bývalé tramvajové smyčky linky č. 4 u největšího plzeňského parku – Borského již proběhlo kácení 54 kusů dřevin a keřového porostu o rozloze 1955 metrů čtverečních v prostorách budoucího pavilonu. Kácení v měsíci březnu bylo z důvodu období vegetačního klidu (říjen–březen). Město vysadí náhradních 54 kusů dřevin.

„V současné době probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby. Samotná výstavba víceúčelového objektu se zelenou střechou by měla začít začátkem léta, hotovo by mělo být v březnu 2023. Předpokládané stavební náklady jsou 38 milionů korun bez DPH,“ vysvětlil primátor Plzně Pavel Šindelář.

Litické fotbalové hřiště patřilo v sobotu 26. března nadšencům sportu, který se hraje na košťatech.
Litice zažily famfrpálovou ligu. Podívejte se na neobvyklý sport s košťaty

Nový objekt je navržen jako jednopodlažní pavilon s plochou zelenou střechou, ve velké míře prosklený. Objekt bude rozdělen na část kavárny s půjčovnou kol a na část veřejných toalet. Mezi těmito dvěma částmi vznikne volný prostor umožňující průchod do parku. „Stavba tak vytvoří jakousi bránu do parku navázáním na stávající parkovou cestu. U autobusové zastávky v ulici U Borského parku střecha objektu nahradí přístřešek zastávky. Jeden pár zachovaných kolejí tramvajové smyčky bude procházet budovou do prostoru náměstí, před vstupem do parku, a stane se jakousi reklamou pro dění za objektem,“ doplnil Šindelář.

Vstupní brána do Borského parku je jedním z projektů, jež proměňují danou oblast bývalé konečné tramvaje číslo 4. V lednu město uvedlo do předčasného užívání velkokapacitní parkoviště typu P+R v blízkosti dopravního terminálu Kaplířova na Borech. Je určeno všem, kteří přijíždí do Plzně, aby na parkovišti odstavili vůz a pro cestu po městě využili městskou hromadnou dopravu. Tomu bude přizpůsoben i systém platby, celodenní stání vyjde řidiče na 60 korun, přičemž na lístek mohou pak jezdit v MHD. V současnosti je možné zde parkovat zatím zdarma, než bude osazen závorový systém. Druhým projektem, které letos město spustí, je vytvoření zázemí pro řidiče Plzeňských městských dopravních podniků a veřejné linkové dopravy, v jehož přízemí budou veřejné toalety, kavárna, prostory pro technickou správu objektu, nájemní komerční prostory. „Součástí jsou i krytá nástupiště u zastávek tramvaje. Vše doplní mobiliář a zeleň, předpokládané stavební náklady činí 30 milionů korun bez DPH, a začít bychom chtěli v červenci letošního roku,“ dodal Šindelář.