Rizikem dekorace je, že krabičku s elektroinstalací lze snadno otevřít tam, kde jsou spoje pod napětím 230 V. „V loňském roce došlo v Plzeňském kraji k popálení malého dítěte právě takovým světelným řetězem. V kontrolách budou inspektoři pokračovat až do Vánoc,“ říká ředitel České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jan Řezáč.