„Pokud obdržíte zprávu o zrušení vašeho nástupu k hospitalizaci nebo jinému výkonu či vyšetření ve FN Plzeň, kontaktujte obratem pracoviště, jehož jste pacientem k potvrzení či vyvrácení zaslané informace,“ žádá nemocnice Plzeň na svém webu i facebooku.

Průvodním znakem těchto falešných zpráv mohou být pravopisné chyby, neobvyklý slovosled či nestandardní číslo odesílatele. „Vyzýváme návštěvníky FN Plzeň, aby věnovali této informaci pozornost, rozesílání podvodných SMS může ohrozit zdraví našich pacientů,“ uvádí FN ve své zprávě.