Spoluautorem nápadu na vytvoření simulátoru schizofrenie je současný přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň Jan Vevera. Realizaci projektu se následně ujaly studentky Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. „My jsme jim vyprávěli zkušenosti, jak se cítí naši pacienti s tímto onemocněním, a ony na základě toho vytvořily krátký interaktivní film," popisuje Vevera, kterému se výsledek moc líbí.

Film je určen vždy jen pro jednoho člověka, který se posadí do projekčního boxu a nasadí si sluchátka. Následně se na šest až sedm minut ocitá v roli člověka, který trpí schizofrenií a neléčí se.

Zažívá jeho každodenní strach, úzkost, nervozitu či nerozhodnost. Do uší mu pronikají napovídající vnitřní hlasy, které se jedinci navíc často vysmívají.

Lidé se schizofrenií nedokážou podle přednosty informace, které získávají, správně zpracovat.

„Když to řeknu jednoduše: všimnu si, že máte černé boty, tak si řeknu, že to jsou černé boty a nic to neznamená. Pokud budu mít psychózu, tak si budu říkat: ta dáma přišla v černých botách, teď se mnou mluví, má černé boty a to je barva smrti. Možná mě tím dává na vědomí, že mě pronásleduje," vysvětluje Vevera.

Simulátor je společně s výstavou k výročí 16 let existence neziskové organizace Ledovec umístěn v nemocniční galerii v lochotínském areálu FN Plzeň, vchod A do konce března.