Cílem setkání je seznámit dodavatele s koncepcí zadávání Plzeňského kraje a plánem veřejných zakázek (centralizované veřejné zakázky, dodávky a služby, zdravotnictví – IROP a REACT EU, doprava – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a stavební práce). Plán veřejných zakázek pro rok 2021 dodavatelé naleznou na webových stránkách Centrálního nákupu v sekci „Veřejné zakázky“ – Meet the Buyer - zde. Akce se uskuteční on-line formou a dodavatelé naleznou video od 6. dubna 2021 od 10:00 na YouTube kanálech.

„Akce tohoto druhu přispívají nejen k širší transparentnosti a možnosti dodavatelů lépe se připravit, ale obecně podporují rozvoj dobrých vztahů a upevňování důvěry v provedené kroky zadavatele, což je velmi dobré pro trh jako celek,“ říká Jana Dubcová, ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje. „Účelem akce je seznámit potenciální dodavatele a poddodavatele s investičními záměry, aby byla zvýšena účast dodavatelů v zadávacích a poptávkových řízeních a jejich připravenost," dodává Pavel Hais, náměstek hejtmanky pro oblast IT, digitalizace a Centrální nákup.