O situaci hovořila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Plzeň Andrea Mašínová.

Kolik sester by v současnosti byla FN schopna přijmout a na jaká oddělení?

Fakultní nemocnice Plzeňv současné době přijme jakoukoliv sestru, jakékoliv kvalifikace, se zájmemo práci v prostředí moderní, lidské a dynamicky se rozvíjející nemocnice. Poskytujeme péči pacientům hospitalizovaným na téměř 1800 lůžkách, od základní, přes specializovanou péči. Zajímavé zařazení nabízíme v provozech péče intenzivní, standardní, následné i sociálně pobytové. Vítáme i sestry na zkrácené úvazky, dokážeme najít zařazení každé sestře takříkajíc na míru. Na jakémkoliv pracovišti ji přivítáme s otevřenou náručí.

Má pro ně práce ve FN nějaké výhody?

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Plzeň Andrea Mašínová.Fakultní nemocnice Plzeň je špičkou na trhu zaměstnavatelů v Plzeňském kraji, průměrné platy našich zdravotnických pracovníků patří k nejvyšším ve srovnání s ostatními poskytovateli zdravotních služeb v České republice. Systém našich výhod a benefitů je vyhlášený. Náš zaměstnanec u nás najde bohaté kulturní, sportovní a sociální vyžití, dbáme na jeho zdraví a prevenci onemocnění. Nabízíme možnost ubytování na dobře vybavených ubytovnách či možnost získání služebního bytu. Své zaměstnance si prostě hýčkáme.

Jaké náborové kampaně FN dělá?

Pravidelně, již řadu let, pořádáme ve spolupráci s regionálními, ale i středočeskými institucemi, připravujícími na výkon profese zdravotnické pracovníky Dny otevřených dveří, aktivní náborové akce přímo na půdě škol. Nabízíme studentům možnost brigád a krátkých úvazků již během studia, distribuujeme mezi ně propagační materiály s jediným cílem – získat co nejvíce budoucích zdravotníků do našich řad. Velmi aktivní jsme také na sociálních sítích, máme i Náborový spot nebo videovizitku vybraných pracovišť v nemocnici.

Jsou náborové akce účinné?

Efekt je zjevný, bez nových tváří by se život nemocnice paralyzoval. Bohužel, v letošním akademickém roce řada absolventů vysokých škol neuspěla při státních závěrečných zkouškách, snad se jim podaří zvládnout opravné na podzim letošního roku.

Připravují zdravotnické školy dostatek sester pro všechny potřebné obory? Co je při jejich vzdělávání největším problémem?

V rámci ČR je dostatek kvalifikačních vzdělávacích programů připravujících k výkonu povolání všeobecné, dětské, praktické sestry a porodní asistentky. Jedná se však o poměrně fyzickyi psychicky náročné studium, které není vždy korunováno jeho úspěšným završením, navíc řada mladých lidí studuje ještě další, navazující vysokoškolské obory, čímž samozřejmě počet absolventů, kteří přicházejí do praxe výrazně klesá. Navíc nynější systém vzdělávání českých sester je vícekolejný a nepřehledný, to vše samozřejmě snižuje zájem o studium. Je to však práce náročná, krásná, kontaktní, smysluplná a naplňující, a tak věřím, že se i současné nelehké době najde dostatek zájemců o uvedené studium a povolání zdravotnického pracovníka.

Baví mne pestrost práce, říká sestra  

Vanda Tomášková pracuje ve FN Plzeň 22 let na Klinice anesteziologie, resuscitacea intenzivní medicíny.

Vanda Tomášková pracuje ve FN Plzeň 22 let na Klinice anesteziologie, resuscitacea intenzivní medicíny. Práce ji baví hlavně proto, že není stereotypní. „Stav pacientů se mění každým okamžikem a zdravotníci musí být neustále ve střehu. Díky tomu je tato práce velmi pestrá. Na naší klinice jsou hospitalizováni pacienti s různými diagnózami. Setkáváme se téměř „se vším“ – s polytraumatizovanými pacienty, s nemocnými po srdeční zástavě nebo po velkých operačních výkonech. Proto je naše klinika vybavena nejmodernější přístrojovou technikou,“ říká. Důležitá je pro ni také možnost neustálého vzdělávání. „Náš obor se neskutečně rychle vyvíjí. Ale stále platí, že nejdůležitější je lidský přístup a empatie,“ uvádí sestra, se kterou vždy „zamává“ okamžik, kdy přes všechnu snahu zdravotníci prohrají boj o lidský život.