Z 500 obcí a měst kraje postihly povodně podle aktuálních informací 139 obcí.

Odhady jsou zatím předběžné, obce mají na jejich nahlášení čas až po ukončení krizového stavu, který v kraji dosud platí. Největší škody, více než 15 milionů korun, hlásí Kvíčovice na Domažlicku. Záplavy tam udeřily dvakrát, poprvé v polovině května a podruhé v neděli.