Pokud se kontejnery v průběhu zkušební doby na území centrálního městského obvodu osvědčí, mohly by se objevit v dalších částech města.

„Realizací tohoto pilotního projektu usilujeme o bezpečnější prostředí pro děti i pro všechny další občany a návštěvníky města Plzně,“ uvedla Andrea Gregorová z plzeňského magistrátu.

Kontejnery mohou využít zejména uživatelé drog, kteří chtějí bezpečně zlikvidovat použité náčiní. Mohou posloužit ale i těm, kteří používají injekční materiál ze zdravotních nebo jiných důvodů.

„Vždy se snažíme o to, aby naše projekty měly preventivní dopad. Na území města se ročně nalezne v průměru přes tři tisíce pohozených stříkaček. Tímto projektem chceme jejich počet redukovat. Občané sami by nalezený infekční materiál sbírat neměli, pracovníci organizací jsou v tomto směru proškolení a sběr je pro ně bezpečný. Vhodné je nález nahlásit na některý z terénních programů, který v Plzni působí, či na Městskou policii Plzeň společně s co nejpřesnějším popisem místa nálezu. Proškolený personál se o sběr a následnou likvidaci infekčního materiálu postará,“ upřesnil Karel Nyerges, ředitel zapsaného ústavu Point 14.

V plzeňské ZOO mají pár takinů čínských. Tento větší příbuzný kamzíka pochází z horských oblastí Himalájí a dokáže zdolávat i velmi náročný terén. Chovatelé věří, že pětiletý samec a jednoroční samice budou mít po čase i mláďata.
Plzeňská zoo si nadělila dárek, dorazil tvor s nosem losa a ocasem medvěda

Do jednoho kontejneru se vejde 150 stříkaček. Vyprazdňovat je budou podle potřeby pracovníci Terénního programu Point 14, kteří zajistí bezpečnou, odbornou likvidaci infekčního materiálu z těchto nádob.

Jak postupovat v případě nálezu injekční stříkačky, je možné si přečíst na internetových stránkách www.bezpecnaplzen.eu.