Pomoci by jí v tom mohly kreditové poukázky, které by výrazně omezily možnost studentů zapisovat si předměty, které primárně nesouvisí s jejich studijním oborem.

Hlavním důvodem případného zavedení kreditových poukázek je možnost ušetřit peníze. Mnoho studentů si totiž zapisuje výběrové předměty nad rámec svého studia, které pak ale nesplní. Peníze vynaložené univerzitou na výuku a provoz těchto předmětů tak propadají. Tomu by už brzy mohl udělat přítrž nový Studijní a zkušební řád ZČU, který je ale zatím v přípravě. „O tom, jestli jeho součástí budou i poukázky, se teprve bude jednat,“ zdůraznila Irena Míková z kanceláře univerzitního prorektora.

Studenti se obávají, že kvůli kreditům „na příděl“ by si už nemohli zapsat předměty, které je zajímají, ale třeba se přímo netýkají jejich oboru. „Popravdě se mi zavedení poukázek vůbec nelíbí. Každý semestr si zapisuji nějaký cizí jazyk. Nejdříve to byla angličtina, ale chtěl bych si zapsat třeba i španělštinu. Pokud budou kreditové poukázky omezené třeba na pár kreditů na rok, tak bych si těch jazyků moc zapsat nemohl,“ řekl Deníku student ZČU Tomáš N.

Na podobné obavy studentů reagoval v rámci nezávislého studentského serveru ZČU Dioné současný předseda studentské komory Akademického senátu Jakub Svoboda: „Je sice pravda, že je zájmem školy mít jazykově zdatné absolventy, ale vysokou školu nemůžeme brát jako jazykovku zadarmo!“

Co jsou kredity

- Každý předmět ve studijních plánech jednotlivých univerzitních oborů je ohodnocen určitým počtem kreditů.
- Každý studijní plán přitom studentovi určuje kolik kreditů musí za své studium získat.
- Obvykle má bakalářský studijní program rozsah 180 kreditů a magisterský 120 kreditů.

Martina Němcová