Termín její demolice neohrozí ani žádost jednoho z investorů, společnosti InterCora, o posun termínu pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. „Mohu potvrdit, že nás společnost InterCora požádala o prodloužení tohoto termínu a to o dva měsíce. Konečný termín demolice by tím ale neměl být ohrožen,“ říká Pavel Bosák, technický náměstek primátora Plzně.

Podle smlouvy podepsané v květnu loňského roku mezi městem Plzeň, majitelem části pozemků RP Letná, firmou InterCora, Vodárnou Plzeň a MS Letná musí investor získat územní rozhodnutí o demolici do dvou let od podpisu této smlouvy. Firma RP Letná je vlastníkem více než poloviny plochy, zbytek je v majetku města a pokud by k demolici budovy Carimexu ve stanovené lhůtě nedošlo, město novému majiteli své pozemky neprodá.

„V zastoupení společnosti InterCora mohu potvrdit, že termín pro získání územního rozhodnutí pro výstavbu nákupního centra (I. etapa OC ÚSLAVA) zůstává nedotčen, tj. platí nejzazší termín konec měsíce května 2024. Stejně tak zůstává nezměněné datum demolice objektu Carimex, které bylo stanoveno ve schválené dohodě s městem Plzeň na čtyři měsíce od právní moci územního rozhodnutí. Nejpozději tedy bude objekt Carimexu zdemolován na konci září 2024,“ potvrzuje Pavel Šindelář, zastupující firmu InterCora a dodává: „Žádost společnosti InterCora spočívá výlučně v úpravě vnitřních termínů pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a v prodloužení termínů pro bytovou výstavbu, která je významně ovlivněna aktuální inflací, výší úrokových sazeb a cenou stavebních prací.“

Na místě současného Carimexu má vzniknout komplex budov s obchody, byty a kancelářemi. Firma InterCora plánuje vystavět obchodní část objektu, kde by měla být mimo jiné i další prodejna obchodního řetězce Lidl. Firma BC Real pak vystaví byty, které budou situovány k řece Úslavě. Ta také dala název celému obchodnímu centru OC Úslava.

Zatím je objekt vyklizený od nežádoucích nepřizpůsobivých osob, které jeho vnitřek za roky nelegálního obývání totálně zdevastovaly. Na žádost města pak investor zabezpečil stavbu proti opětovnému vniknutí takovýchto osob. Že je černá a nikdy nezkolaudovaná stavba dlouhá léta trnem v oku především místním obyvatelům potvrzuje pětapadesátiletá Plzeňanka Miroslava, bydlící jen o ulici výš: „Příšerná stavba, už aby zmizela. Aspoň že už odtamtud vyhnali ty bezdomovce a narkomany, to bylo o strach tudy chodit. Někdy byli i agresivní. Raději jsem přecházela na druhou stranu silnice.“