Změny, které začnou platit od 1. dubna, se dotknou také cestujících od 15 do 18 let a studentů do 26 let. Ti budou mít nově možnost cestovat na jednotlivé jízdenky za poloviční jízdné, až dosud měli slevy pouze u předplatného.

„Pro území města Plzně, tedy v takzvané vnitřní zóně, platily dosud jiné podmínky než v dalších tarifních zónách Integrované dopravy Plzeňského kraje, tedy ve vnějších zónách. Naším cílem bylo sjednotit podmínky i výši slev v integrované krajské dopravě i plzeňské MHD. Současně samozřejmě chceme i zohlednit složitou ekonomickou situaci, do níž se mnohé skupiny obyvatel dostaly a dostávají. Proto je součástí nového tarifu MHD i nárok na poloviční slevu na jednotlivé jízdné pro osoby, které se ocitly v hmotné nouzi,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

„Plníme to, co jsme lidem před volbami slíbili. Uvědomujeme si, že doba je pro mnoho lidí opravdu složitá a my jim tímto krokem jako město chceme alespoň částečně pomoci. Věřím, že tím seniory, mladé lidi a v řadě případů celé rodiny potěšíme a usnadníme jim cestování po Plzni nejen za prací, ale třeba i za kulturou, sportem a volnočasovými aktivitami,” řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Nárok na zlevněné krátkodobé jízdenky bude mít od 1. dubna 2023 vedle nyní platného okruhu osob také držitel Plzeňské karty, který je zároveň:
- osoba od 15 do 18 let
- student od 18 do 26 let
- osoba pobírající mateřský/rodičovský příspěvek
- osoba na mateřské/rodičovské dovolené
- válečný veterán
- osoba v hmotné nouzi

Po Západním okruhu vyjedou nové linky MHD
Po Západním okruhu vyjedou nové linky MHD