Do typické 'makovice' pod křížem zástupci Občanského sdružení pro románský kostel Potvorov ukryli několik dobových materiálu, které v budoucnu poslouží příštím generacím. „Jsou tam informace o dnešní době, o našem sdružení i o opravách kostela. Fotografie, výstřižky z novin a další,“ řekla jeho předsedkyně Helena Regnerová.

Na opravy se sdružení spolu s kralovickou farností podařilo získat 2 miliony 381 tisíc korun. Tato částka pokryla 90 procent nákladů, zbytek hradí sdružení z vlastních zdrojů i příspěvků od dárců. „Prostředky na dofinancování střechy se už podařilo sehnat, všem dárcům děkujeme,“ pokračovala Regnerová.

Pro letošek je tedy na kostele hotovo. „V příštím roce bude hlavní akcí jeho odvodnění. Stavba totiž podle památkářů nemůže mít okapy a všechna voda se tedy vsakuje do základů. Toho se budeme muset zbavit,“ dodala předsedkyně.

Na potvorovský kostel může každý přispět buď přes účet 333 999 369/ 0800 nebo třeba návštěvou některého z blížících se koncertů. Tím nejbližším je koncert k poctě sv. Mikuláše, který se uskuteční 6. prosince od 15 hodin.