Největší výhrady mají především k tomu, jakým způsobem s nimi Česká pošta komunikovala ohledně termínů i o výběru rušených poboček, které byly dle jejich názoru zahrnuty do seznamu bez znalosti místní situace. Předcházet tomu mělo projednání právě se starosty a v dostatečném předstihu.

„Shodli jsme se, že seznam poboček, která chce Česká pošta k 30. červnu zrušit, je pro všechny starosty naprosto neakceptovatelný. Považujeme za skandální, že to nebylo projednáno právě s těmi, kdo situaci na místě nejlépe znají,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Výsledkem jednání je naprostá shoda o společném postupu jak vůči České poště tak proti vládě. Na ministra vnitra Víta Rakušana bude odeslána žádost o posunutí termínu rozhodnutí o rušení poboček z avizovaného 30. června tohoto roku na 1. 1. 2024. „V Plzni by se mělo rušit třináct pošt, z toho jsou navíc dvě bezbariérové. Centrální vláda nás staví do naprosto nepřijatelné role vůči občanům a proto na ni chceme tlačit s posunutím termínu rozhodnutí alespoň o půl roku. Nejsme schopni v tak krátkém čase projednat navrhovanou realizaci na radě ani zastupitelstvu,“ říká Roman Zarzycký, primátor Plzně.

Dalším krokem, na kterém se všichni shodli, bude žádost o jednání s pověřeným generálním ředitelem České pošty, kde budou starostové požadovat vysvětlení, podle jaké analýzy se dospělo k oznámenému seznamu rušených poboček. Odpovědi budou požadovat i na otázky, jak budou zachované pobočky připraveny na zvýšený nápor veřejnosti a zda se u nich uvažuje například o prodloužení otvírací doby apod.

To zajímá například i starostu města Klatov Rudolfa Salvetra. „My jsme neměli dopředu žádné podklady a nyní se najednou dozvídáme, že tři ze čtyř pošt v Klatovech se ruší. Ty ale obsluhují řadu menších obcí, takže dojde k dramatickému zhoršení služeb obyvatelstvu,“ zlobí se starosta.

Česká pošta Plzeň 18 - Macháčkova ulice - Skvrňany
V Plzni se má rušit 12 pošt. Je mezi nimi ta vaše?

Obdobná situace je i ve druhém plzeňském městském obvodě, kde se počítá se zachováním jediné z dosud pěti fungujících poboček a to v Habrmannově ulici proti Bazénu. „Zbývající jediná pobočka by těžko dokázala kapacitně nahradit ty čtyři zrušené,“ říká starosta UMO 2 Lumír Aschenbrenner s tím, že obvod je připraven pomoci ke zmírnění dopadu formou zřízení a provozování Pošty-Partner. „Posunutí definitivního řešení o půl roku, věnovaného projednání a nalezení řešení i ze strany obcí považuji za vstřícné a kompromisní pro obě strany,“ dodává starosta.

To, že by seznam uvedených 300 poboček určených ke zrušení mohl ještě doznat změn připouští i mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Podle něj bude záležet, jak dobré budou argumenty starostů a zda návrh bude odpovídat kritériím pošty. Pak by se mohla místo jedné pobočky zrušit jiná. „Necháme si vysvětlit místní pohled a pokud někde bude potřeba pobočku vyměnit, ovšem opět podle daných kritérií, podle kterých jsme postupovali, je to možné,“ připustil mluvčí.

V Plzeňském kraji se má rušit dvaadvacet poboček České pošty, v samotné Plzni celkem 13 včetně Chotíkova.