Z jakého důvodu jste z kolegia odstoupil? Sliboval jste, že dění na fakultě budete sledovat.
Nesouhlasím s činností děkana. Mou podmínkou a zároveň zárukou, že reformy budou pokračovat, byla spolupráce Květoslava Růžičky s profesorem Karlem Eliášem. Ten ale bohužel nebyl brán do hry a z toho důvodu rezignoval. Nechci a nebudu podporovat vedení, které s ním nenašlo společnou řeč.

Ukazuje se, že škola stále nedotáhla zásadní reformní kroky. Například není sestaven ani tým, který by je zpracoval. Jaký to může mít pro fakultu dopad?
Všechno ukazuje na to, že vedení školy situaci nezvládá. Já doufám, že děkan vezme rozum do hrsti. Situaci nemůže zlehčovat. Fakulta musí za rok obhájit akreditaci magisterského programu. Kromě komise by ale mohla práva zrušit i nová rektorka Ilona Mauritzová, pokud fakulta nebude fungovat podle daných pravidel.