Definitivně odchází kvůli své vládní funkci k 8. srpnu, od té doby až do zvolení nového děkana povede fakultu první proděkan Karel Eliáš. Toho by také viděl Pospíšil jako svého nástupce nejraději.

„Datum mého odchodu je až k 8. srpnu, protože proděkan Petr Bezouška má dovolenou a já potřebuji ještě alespoň týden na předání úřadu. Vedení fakulty se prozatím ujme jako její první proděkan profesor Karel Eliáš,“ sdělil v pátek novinářům Pospíšil.

Rektor jeho rezignaci přijal. „Vyzvu akademický senát, aby se co nejdříve sešel a vyhlásil volby, které by se měly uskutečnit již v září,“ uvedl Průša s tím, že senát měl sice v plánu první setkání až v říjnu, Bezouška jej však ujistil, že nebude problém svolat ho už během prázdnin.

Podle Pospíšila se reformní kroky na fakultě zdařily. „Teď je už prakticky vyloučena možnost, že by ve škole někdo studoval nestandardně. Práva obnovila orgány fakulty a změnila strukturu kateder, která nyní odpovídá personálním kapacitám i trendům v oblasti práva,“ vysvětluje Pospíšil. Snížila například o třetinu počet zaměstnanců, zavedla kreditní systém, přijala vyhlášky znemožňující nestandardní uznávání zápočtů a zkoušek, a změnila systém přijímacího řízení. „Akreditační komise obnovila na fakultě rigorózní řízení, můžeme opět udělovat tituly JUDr.,“ pokračuje ministr.

Pospíšil přiznal, že jej trochu zaskočilo jednání univerzity ve věci bývalého děkana Jaroslava Zachariáše. Ex děkan podal na školu již 17. prosince žalobu, brání se tak proti výpovědi kterou od Pospíšila dostal. Ve středu mělo být zahájeno soudní líčení, škola se chce ale nakonec dohodnout mimosoudně. „Doufám, že univerzita bude zachovávat postoj, že Zachariáš je jedním z hlavních viníků na plzeňské právnické fakultě a že našim cílem má být co nejrychleji ukončit pracovní poměr, a ne se mu omlouvat nebo dokonce jeho pracovní poměr zachovat,“ naráží Pospíšil na požadavky Zachariášova právníka.

Pokud se chce univerzita od kauzy očistit, musí podle Pospíšila odebrat titul alespoň těm, u nichž je zcela zřejmé, že nestudovali standardně. „To je určitě 15 lidí, u ostatních bylo možné ještě chybějící dokumenty třeba dohledat,“ uvádí Pospíšil.

Nejblíže odebrání titulu jsou podle rektora dva držitelé Ph. D., jména se ale veřejnost zatím nedozví.