Co bude první věcí, kterou uděláte, až převezmete ministerstvo a co těmi dalšími?
V prvé řadě půjdu pozdravit své spolupracovníky. Vím, že mnozí mně drželi palce a chtěli, abych se na resort spravedlnosti opět vrátil. Chci pokračovat v konceptu reformy justice tak, jak jsem ji zahájil ve vládě Mirka Topolánka. Minulé období se podařilo prosadit například trestní zákoník. Rád bych v tomto volebním období prosadil nový občanský a obchodní zákoník.

Jako ministr spravedlnosti zřejmě opustíte děkanát plzeňské Právnické fakulty. Kdy to plánujete a co za sebou zanecháte? Podařilo se podle vás očistit školu od skandálů, které jí provázely? Myslíte si, že se někdy skutečně povede odebrat některé tituly, které získali jejich nositelé nespravedlivě a nestandardně?
Na funkci děkana rezignuji během léta. Mým cílem je připravit půdu pro nového reformního děkana. Jinak mým úkolem bylo provést komplexní reformu fakulty. Toto se podařilo. Fakulta dnes bez jakýchkoliv problémů funguje. Ostatně toto není názor můj, ale akreditační komise. Nyní je třeba vypořádat se s neblahým odkazem minulosti a těm studentům, u kterých se prokáže, že studovali nestandardně, by měl pan rektor odebrat jejich akademický titul. Je to nyní na panu rektorovi, aby tituly odebral.

Co jste si stanovil jako ministr spravedlnosti jako hlavní úkol v příštích čtyřech letech?
Mým hlavním cílem je, jak jsem již uvedl, pokračovat v reformě justice, pokračovat v elektronizaci české justice, prosadit kodexy a celkově činit změny, které povedou k rychlejšímu soudnímu řízení. Rád bych také prosadil zrušení vrchních soudů. Naše justiční soustava je příliš složitá.