Tedy jen v případě, že se povede do konce dotáhnout nápad plzeňského primátora Pavla Rödla. Toho při jeho pracovní návštěvě Birminghamu zaujala činnost obdobného útvaru, jako je v Plzni ÚKR.

„Náš útvar je koncipován pouze pro Plzeň. Americká obdoba v Birminghamu je financována společně městem, krajem, státem a soukromými firmami. Má proto širší působnost, zabírá větší území. Navíc mohou uskutečňovat investiční pobídky. To jsou klady, kterých jsem si stačil při návštěvě Birminghamu všimnout,“ říká Pavel Rödl.

Primátor se proto rozhodl iniciovat výměnnou pracovní návštěvu pracovníků těchto útvarů. „Vím dobře, že Američané mají jiný koncept, pracují jinak. Přesto si myslím, že se můžeme vzájemně inspirovat, případně můžeme něco z amerického modelu použít,“ domnívá se Rödl.

Vzájemná návštěva by měla trvat přibližně měsíc, z každé strany půjde o jednoho pracovníka. „Za tu dobu odborníci z obou stran zjistí, jak útvary fungují. Zatím ale není dojednáno nic konkrétního, nemáme žádné termíny. Teprve začínáme komunikovat, jsme na začátku cesty,“ upozorňuje Rödl.