Důvodem je absolutní systémový nedostatek pediatrů, který neumožňuje za přijatelných finančních podmínek zajistit dostatek kmenových nebo externích odborníků, kteří by do budoucna umožnili nepřetržité služby na novorozeneckém oddělení. S rozhodnutím managementu byli ihned seznámeni zaměstnanci nemocnice a odborová organizace.

V létě na druhou stranu začala Stodská nemocnice poskytovat také péči, která je pro region zvlášť důležitá. Přímo v ambulantním traktu otevřela ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, kam se může nově registrovat větší množství dětí.

K uzavření porodnice z personálních důvodů došlo již začátkem letních prázdnin. Tehdy se ale ještě předpokládalo, že se v průběhu července podaří uzavřít pracovní smlouvy s novými lékaři. Ani přes veškerou dlouhodobou snahu vedení Stodské nemocnice se ovšem dostatek potřebných pediatrů pro další stabilní fungování porodnice nepodařilo zajistit.

Stodská porodnice, ilustrační foto
Stodská porodnice bude zavřená celé prázdniny, domažlická dva týdny

„Vzhledem k historii, tisícům spokojených rodiček a vzhledem k současné podpoře veřejnosti i zaměstnanců je mi tohoto rozhodnutí moc líto. Bez dětských lékařů a bez zajištění adekvátní péče o novorozence porodnici zkrátka provozovat nelze,“ říká ředitel Stodské nemocnice Daniel Hajšman.

Ten přitom i se svým předchůdcem podnikl řadu aktivit, aby dětské lékaře sehnal. „Pozici jsme opakovaně inzerovali doma i v zahraničí, oslovili jsme personální agentury zaměřené na lékaře, měli jsme i osobní kontakty a tipy od zaměstnanců, kam se obrátit, a dlouhodobě a úzce spolupracujeme s lékařskou fakultou. Ale bohužel pediatři chybí v celé zemi a z absolventů se chce pediatrii věnovat jen malý zlomek. Není zkrátka koho oslovovat,“ doplňuje Hajšman.

Když už nemocnice vážného uchazeče našla, narazila při nedostatku pediatrů leckdy i na nesmyslná mzdová očekávání. „Setkali jsme se pro představu i s požadavkem na mzdu čtvrt milionu měsíčně, a to dokonce i od zájemce bez plné atestace. To žádný příčetný a odpovědný manažer nemůže akceptovat, navíc v porodnici, kde se v průměru narodí jedno dítě denně,“ říká předseda představenstva Stodské nemocnice Zdeněk Švanda.

FN Plzeň společně se zástupci Plzeňského kraje a města Plzně zahajuje marketingovou kampaň
V Plzeňském kraji chybí dárci krve. Nalákat je má slečna Hrdost

Rodičkám ze spádové oblasti Stodské nemocnice se po uzavření porodnice dostupnost porodnických služeb prakticky nezhorší. Z okolí Stoda jsou totiž v dojezdové vzdálenosti do 30 minut porodnice v Plzni nebo v Domažlicích, které mají dostatečné kapacity pro to, aby porody ze Stoda převzaly.

Nejčastější otázky a odpovědi k uzavření porodnice ve Stodě

Mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří KokoškaMluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří KokoškaZdroj: NPKDefinitivní uzavření porodnice ve Stodě vzbuzuje řadu otázek. Na některé z nich Deníku dopovídal mluvčí nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.

Co je skutečným důvodem konce porodnice?
Jediným důvodem pro uzavření porodnice Stodské nemocnice je skutečně jen a pouze akutní nedostatek dětských lékařů. Bohužel ve Stodské nemocnici někteří kmenoví pediatři v uplynulých letech kvůli věku ukončili nebo omezili svoji činnost a nemocnici se dlouhodobě nedaří, ani přes veškeré dlouhodobé snahy, je nahradit. Zároveň ubylo externích lékařů (např. z ordinací praktických lékařů pro děti a dorost - PLDD), kteří by byli ochotni personálně vypomoci byť jen s ojedinělými službami. Také oni stárnou a omezují praxe, noví PLDD nepřicházejí a ostatní pak mají o to víc práce a nemají zájem sloužit v nemocnicích.
V obou případech se jedná o systémový problém, neboť nedostatek dětských lékařů je patrný ve všech krajích napříč celou republikou.

Udělala nemocnice vše, aby potřebné lékaře zajistila?
Skupina NPK od roku 2018 zavedla ve všech svých nemocnicích vč. Stodské sofistikovanou personální a náborovou politiku. Zahrnuje velké spektrum aktivit, kterými nemocnice oslovují a snaží se zaujmout jak zkušené zdravotníky, tak i absolventy nebo studenty zdravotnických škol. Díky všem těmto aktivitám a kvalitnímu zázemí a příjemné atmosféře se nemocnicím daří rozšiřovat týmy zdravotníků včetně lékařů. Od roku 2018 vzrostl v nemocnicích Plzeňského kraje počet úvazků lékařů o 20 procent na současných cca 300 úvazků. Tato čísla dokazují, že náborová politika posledních let je jako celek úspěšná.
Zmíněná náborová politika se uplatňuje také ve Stodské nemocnici při hledání dětských lékařů. Pediatr pro Stodskou nemocnici je v posledních třech letech dokonce nejinzerovanější pozicí v rámci NPK a stejně tak je nejvíce poptávám u personálních agentur nebo přes osobní kontakty. Přesto se dětské lékaře do Stoda sehnat nedaří. Není totiž moc koho oslovovat. Volní dětští lékaři na trhu práce skoro vůbec nejsou a absolventi fakult nemají o tento obor zájem.

Jako druhé zdravotnické zařízení v Evropě získala Fakultní nemocnice Plzeň do užívání unikátní přístroj Dxl 9000 na vyšetření krevních vzorků
Fakultní nemocnice Plzeň má unikátní přístroj. Uleví malým pacientům i seniorům

Bude uzavřením porodnice ve Stodské nemocnici ohrožena v její spádové oblasti péče o těhotné ženy, rodičky nebo gynekologické pacientky?
Nebude… Gynekologická péče bude zachována v plném rozsahu, tedy včetně ženských ambulancí, lůžkové péče i gynekologické operativy. V provozu zůstává nadále i těhotenská poradna a s ní spojené služby. Uzavírá se pouze novorozenecké oddělení a porodnice, přičemž tato péče je ze spádové oblasti Stodské nemocnice dobře dostupná v Plzni nebo Domažlicích, případně v Klatovech. Odkudkoli z přirozené spádové oblasti Stodské nemocnice je některá z výše uvedených porodnic v dojezdové vzdálenosti do 30 minut. Z Tachovska, které nemá vlastní porodnici, se pak cesta do druhé nejbližší porodnice po Stodu (zpravidla Plzeň) prodlouží o 4 minuty. Toto „prodloužení“ dojezdové vzdálenosti je pro ženy z Tachovska dlouhodobě akceptovatelné. Až 70 procent rodiček z Tachovska totiž už v současnosti rodí v Plzni.

Zvládnou jiné porodnice převzít porody ze Stoda?
Ve Stodě se v loňském roce narodilo 361 novorozenců, tzn. jedno dítě denně resp. zhruba 7 procent všech v kraji narozených dětí. Porodnice v Plzni i Domažlicích (popř. i v Klatovech) mají dostatečné kapacity porody ze Stoda převzít. Zvláště s přihlédnutím k nynějšímu i dalšímu celorepublikovému poklesu porodnosti. Mj. jen Domažlická nemocnice může bez významnějších organizačních změn převzít až 70 procent stodských porodů a v případě drobných organizačních změn i všechny. Porodnice ve Stodě je uzavřená již od 1. července. Rodičky ze spádových oblastí se rozptýlily zřejmě do všech sousedních porodnic. Žádná z nich nezaznamenala v červenci skokový nárůst porodů.

Zvládnou to, i když se zvýší počet porodů?
Ano, kapacity okolních porodnic jsou dostatečné i při růstu porodnosti.

Rokycanská nemocnice
Náborové příspěvky v nemocnicích? Někde statisíce, jinde ani koruna

Není ve Stodě ohrožena i nějaká jiná péče?
Ne. Gynekologické oddělení i všechna ostatní oddělení a pracoviště jsou personálně stabilizovaná a není ohrožena žádná péče. Naopak se plánuje další rozšiřování chirurgické, gynekologické a specializované ambulantní péče. Chybějí pouze dětští lékaři. Jedná se o dlouhodobý problém, který už dříve vedl k omezení provozu dětského oddělení (lůžková péče, dětská lékařská pohotovost).

Přijde někdo ve Stodské nemocnici kvůli uzavření porodnice o práci?
Uzavřením porodnice nepřijde o práci žádný zaměstnanec. Všem zdravotníkům z novorozeneckého oddělení i porodnice nabízí nebo ještě nabídne nemocnice práci na jiném pracovišti dle kvalifikace, popřípadě i rekvalifikace s novou specializací. Pokud ale samozřejmě bude kdokoli chtít z nemocnice odejít, je toto rozhodnutí na něm samotném. Nemocnice se ale bude snažit zdravotníky udržet.

Jak budou nadále využity prostory novorozeneckého oddělení a porodní sály?
Porodní sály se budou využívat pro gynekologickou péči a jen malá část ryze porodnického vybavení se zakonzervuje, pokud by v budoucnu bylo možné provoz porodnice obnovit. Lůžková část porodnice slouží paralelně pro gynekologické pacientky. S plánovaným rozšířením gynekologické péče by měla být lůžková část dál využívána v obdobném rozsahu jako nyní.