Asistentky tak musí sloužit častěji než ostatní sestry. Za jednu z hlavních příčin považují odborníci zrušení dvouletého oboru porodní asistentka na Vyšší odborné škole zdravotnické (VOŠZ) v Plzni. Před třemi lety totiž začala platit vyhláška, která nařizuje, že porodní asistentka musí absolvovat tříleté bakalářské studium. To je v Plzni možné pouze na soukromé VOŠZ Ilony Mauritzové.

„Školu musí studentky platit a její kapacita je také samozřejmě omezená,“ říká zástupkyně ředitelky státní VOŠZ Ivana Křížová. „Řada dívek si představuje práci na vyšší úrovni, ale ta se titulem nezmění. Dalším faktorem, který přispívá k nedostatku asistentek, jsou nízké platy,“ míní Křížová.

S tím souhlasí i v Mulačově nemocnici v Plzni. „Děvčata s vysokoškolským vzděláním chtějí dělat kvalifikovanou, lépe placenou práci. Často tak pokračují dále ve studiu medicíny, zejména psychologie, o kterou je stále větší zájem,“ vysvětluje staniční sestra porodního sálu Blažena Bundová. Tam pracovnice sice mají, jejich stav ale doplňují všeobecnými zdravotními sestrami.

Již delší dobu pociťují úbytek sester ve Stodské nemocnici. „Důvody vidím dva. Jednak nižší výdělek, a jednak je jich zřejmě opravdu málo,“ vysvětluje ředitel nemocnice Vlastimil Bureš. Právě na tamní gynekologickoporodnické oddělení nyní jedna sestra nastoupila, další by potřebovali na novorozeneckém.

Ve Fakultní nemocnici v Plzni jich schází devět. „Vzhledem k obecnému nedostatku porodních asistentek jsme se rozhodli nelékařské pracovníky finančně motivovat k setrvání v naší organizaci,“ říká k problému mluvčí FN Plzeň Renata Jenšíková. Vedení nemocnice proto letos rozhodlo o navýšení osobního ohodnocení pro porodní asistentky. Pracovnice většinou pomáhají ženám při samotném porodu.