„Nabízíme také podporu rodinným příslušníkům a ostatním osobám pečujícím o osoby se zdravotním postižením a seniory,“ tvrdí odborná poradkyně Lenka Buriánová.

„Můžeme pomoci například při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poradíme při řešení nepříznivé sociální situace, při vyřizování dávek státní sociální podpory, důchodů, při vyřizování dávek a výhod pro osoby se zdravotním postižením,“ vypočítává.

Lidé se na poradce mohou obrátit také při vyřizování příspěvku na péči a všeho, co s ním souvisí. „Poskytujeme i poradenství při výběru vhodné rehabilitační a kompenzační pomůcky,“ vysvětluje Buriánová. Poradna je kontaktním místem pro projekty Euroklíč, Handy Card, Izip, Program mobility pro všechny. Zájmci mohou přijít každý všední den kromě středy. Poradna sídlí na náměstí Republiky 28 v Plzni.