Statku o rozloze téměř 5000 m² přitom před pár lety hrozila demolice. Proti zbourání vznikla petice, kterou podepsalo na 300 místních. "S demolicí jsem nesouhlasila. Obec koupila tento objekt za účelem, aby zde vznikla jakási náves, takže mě překvapilo, že se k takovémuto zásadnímu kroku rozhodlo bez odborného projednání. Nicméně usnesení vešlo v platnost a nezbývalo nic jiného, než vytvořit petici, díky které k bourání nakonec nedošlo. Petice vznikla současně s Iniciativou za zachování historických hodnot obce Chotíkov, která roku 2016 uspořádala den otevřených dveří, čímž se Poplužní dvůr po letech opět otevřel veřejnosti,“ říká starostka Eva Hirschfeldová. 

Z bývalého statku se k dnešnímu dni dochovaly tři objekty – obytný dům, chlév a stodola, která se v současné době rekonstruuje. „V minulosti sloužila k uchování sena. Svému účelu přestala sloužit po druhé světové válce, kdy byl majetek státem zkonfiskován. Letos byly opraveny krovy a střecha, pod kterou vznikla lávka. Nyní se zpracovává projektová dokumentace na druhou etapu rekonstrukce, v rámci které se opraví podlaha a vybudují elektrorozvody, aby se zde mohly pořádat různé kulturní akce - divadelní představení, tradiční jarmarky, řemesla nebo svatby," popisuje starostka s tím, že záměrů je vícero. "Prostor poplužního dvora jsme celý vyklidili - vyčistili jsme travnaté prostranství a uklidili gumy a traverzy, které se tu různě povalovaly. Ještě před zahájením rekonstrukce se zde na travnatém dvoře konala první velká svatba, letos bude další. Rádi bychom poplužní dvůr po rekonstrukci otevřeli i pro různé obecní slavnosti, jako třeba pouť, která se koná kolem kostela. Chtěla bych, aby se do využívání těchto obecních prostor zapojili také místní spolky, nabízí se zde prostory pro klubovou činnost,“ vysvětluje dále. Na opravu stodoly získala obec dotaci od Plzeňského kraje. "Její rekonstrukce nás zatím vyšla na zhruba pět milionů korun. Část nákladů pokryla dotace," říká Hirschfeldová. 

V budoucnu projde rekonstrukcí také obytný dům a chlév. "Brzy se opravy střechy a krovů dostane také chlévům, na tuto část oprav jsme získali dotaci od Plzeňského kraje, stejně tak na opravu takzvaného Nároží, tedy prostoru po již nedochované Ratejně. V obytném domě jsou velice zajímavé prvky, jako je valená klenba nebo stará černá kuchyně. Zde by měla vzniknout kavárna s knihovnou. V podkroví vznikne komunitní centrum a muzeum venkovského života. V prostorách chlévů by měl vzniknout mimo jiné prostor k uskladnění venkovního vybavení," uvádí dále starostka a dodává, že na statku by mohlo v budoucnu vyrůst i letní kino.