Tam ale hraje určitou roli i fakt, že zákazníci musejí žádost vypisovat ručně. „K 23. únoru bylo od začátku měsíce vybráno od pacientů 1678 regulačních poplatků, ale jen 169 pacientů využilo možnosti zažádat o jejich vrácení,“ uvedl ředitel Stodské nemocnice Vlastimil Bureš. U ambulatních, pohotovostních a hospitalizačních poplatků pacienti sice pouze podepíší vytištěný formulář, protože jejich údaje jsou uloženy v počítačové databázi a personál tam pouze doplní číslo účtu pacienta, přesto to znamená pro lékaře zdržení. „Každá administrativa navíc ubírá čas, který může lékař věnovat péči o pacienta,“ míní.

V krajské lékárně ve Stodě se do včerejšího dne vybralo 1950 regulačních poplatků, o vrácení požádalo 130 zákazníků. „To je jen 6,17 procenta, čekal jsem, že to číslo bude větší. Podle informací naší lékárnice se většina lidí, když zjistí, že je třeba něco vypisovat, leckdy třiceti korun vzdá,“ říká Bureš. Lékárenský počítačový systém totiž nedovoluje stejný postup jako systém, který mají k dispozici lékaři na ambulancích. Ředitel doufá, že brzy najde náhradní řešení. „My pak totiž musíme ručně psané žádosti přepisovat do počítače a krajskému úřadu je předávat elektronicky. Administrativních zaměstnanců máme i tak málo a tohle jim ještě přidělává práci,“ vysvětluje Bureš.

„O potížích v lékárnách víme, teď je to v podstatě práce IT pracovníků, kteří tento problém řeší. Neznamená to ale přece, že systém nefunguje. Prostě ho dolaďujeme, každý týden se i kvůli tomu scházíme,“ popisuje krajský radní pro zdravotnictví Václav Šimánek, který administrátory v lékárnách chválí. „Moc si vážím jejich práce, věřím, že brzy budou moci data ukládat rovnou do počítače,“ dodává radní Šimánek.

To, že jejich lékárna jako krajská umožňuje pacientům dostat peníze za poplatky zpět, se Burešovi moc nelíbí. „Připadá mi to jako nekalá soutěž a soukromé lékárny jsou tím znevýhodněny,“ uvádí Bureš.

Čeho se nejvíce v souvislosti s proplácením poplatků obával, se však nestalo. „Bál jsem se, že tato možnost naplní naši lékárnu pacienty, kteří budou chtít ušetřit. Podle srovnání, která jsem dělal s obdobím od 1. do 12. dne v měsících listopadu, prosinci a nyní v únoru ale k navýšení nedošlo,“ konstatuje ředitel.

Systém proplácení poplatků v kraji kritizovali někteří sociální demokraté v čele s Davidem Ráthem. Hejtmanka kraje ale zvolený systém brání: „Metodický postup, jakým realizujeme volební slib ohledně poplatků, je po stránce právní nejčistší. Ochraňuje nemocné i zdravotnická zařízení od možných sankcí,“ tvrdí Milada Emmerová.