Umožňuje to služba tísňové péče, kterou nově nabízí lidem ÚMO 3. Sociální pracovnice úřadu nyní obcházejí občany, kteří by tuto službu mohli uvítat, a novinku jim představují. „Pohotovostní službu budou ve všedních dnech zajišťovat pracovníci Městské charity Plzeň. V noci a o víkendech pak městská policie,“ uvedla Alice Průchová z Městské charity Plzeň. Nepřetržitá služba funguje pomocí speciálního telefonního přístroje a pásky s tísňovým tlačítkem, které obdrží každý klient. Tlačítko je možné nosit na krku či na zápěstí. V případě zdravotních problémů nebo jiného ohrožení ho stačí jen stisknout a přístroj zavolá pomoc.

„Začne sám vytáčet telefonní čísla, která předem zadá technik do paměti,“ vysvětlil radní pro bezpečnost Karel Paleček s tím, že aby mohly tyto přístroje fungovat, je nutné mít v bytě telefonní přípojku. Klient, který potřebuje pomoc, se pak s číslem spojí buď pomocí hlasitého odposlechu, nebo telefon přehraje volanému krizovou zprávu.

Ve druhé variantě je možné využít i monitorování pohybu uživatele služby v jeho domově v dohodnutém časovém intervalu podle jeho přání. V případě absence pohybu pak telefonní přístroj sám spojí hovor. Tato varianta je vhodná pro případ, že by uživatel z nějakého důvodu nemohl stisknout tísňové tlačítko.

„Telefonní přístroj ÚMO Plzeň 3 zapůjčí klientům z obvodu zdarma na jeden rok se zkušební dobou 3 měsíců. Během té může uživatel přístroj vrátit a službu ukončit. Pokud si občan zakoupí vlastní speciální telefonní přístroj, může požádat o jednorázovou peněžní dávku na sociálním odboru,“ doplnil Strobach.

Už nyní eviduje ÚMO 3 padesát žádostí o tuto službu. Tísňová péče začne fungovat od 1. září.

Pokud o ni bude zájem, není vyloučeno její rozšíření do dalších obvodů. Ve hře je i varianta, že by stejný systém v budoucnu fungoval i na mobilních telefonech.