„Tato částka je náhradou za žáky, kteří v současné době chybí. Domluvili jsme se s vedením Plzeňského kraje, které je zřizovatelem gymnázia, že když tyto peníze doplatíme, zůstane Gymnázium Blovice i nadále samostatným právním subjektem a bude ze seznamu slučovaných škol v kraji vyškrtnuto. Byla by škoda, kdybychom se za tuto výběrovou školu nepostavili. Slučováním to obvykle začíná, ale později to pokračuje dál,“ sdělil starosta Blovic Jan Poduška.

Obavy o budoucnost dosud jediné samostatné výběrové školy tohoto druhu na jižním Plzeňsku vyjádřila i řada studentů a jejich rodičů. „Naše úsilí o zachování gymnázia jako právního subjektu podpořilo obrovské množství lidí svým podpisem Petice za záchranu Gymnázia Blovice. Děkujeme vám. Obrovský dík patří i všem blovickým zastupitelům, kteří si plně uvědomují význam školy nejen pro město, ale i pro celý region. Jejich podpora je pro nás zásadní a zároveň ji považujeme za výzvu do budoucnosti,“ reaguje ředitelka gymnázia Marcela Šustrová.

Domnívá se, že naplněnost školy na více než 80 procent až tak nízká není. Je prý řada školských zařízení, která jsou na tom podstatně hůř a současný pokles žáků je způsobený demografickým vývojem. Že se v posledních měsících mluvilo o sloučení i v souvislosti s blovickým gymnáziem, podle ní sice ústav částečně poškodilo, na druhou stranu ale pokládá podmínky ke studiu za natolik kvalitní, díky nimž se sem budou žáci stále hlásit.

„Gymnázium Blovice je dosud jediným úplným gymnáziem v okrese Plzeň – jih. Bylo zřízeno před bezmála půlstoletím s cílem zpřístupnit středoškolské vzdělání i žákům z nejzazších koutů našeho regionu. Během svého působení si škola vybudovala pevnou pozici instituce, která poskytuje naprosto srovnatelné vzdělání s jinými gymnázii v kraji,“ konstatuje Šustrová.

Podle krajského náměstka pro školství Jiřího Stručka by měly Blovice počítat s tím, že pokud doplatí rozdíl nákladů teď, budou tak muset učinit i v dalších letech. „Jak to bude dál, nemohu teď říci. Vedení gymnázia slibuje, že udělá taková úsporná opatření a zvýší se počet studentů, aby mohlo fungovat samostatně a nebylo potřeba na něj doplácet,“ říká Poduška s tím, že větší investiční akce tu vzhledem k modernímu vybavení i poměrně nové budově potřeba nebudou. „Ano, naší snahou je mimo jiné přitáhnout co nejvíce nových žáků a připravit jim takové podmínky ke studiu, aby své volby nikdy nelitovali,“ dodala Šustrová.