A proč? Většinu z nich polekalo, že končící ministr úřednické vlády Eduard Janota navrhl budoucí vládě v rámci úsporných opatření i seškrtání výsluh policistů o zhruba 20 procent. Mezi příslušníky ozbrojených složek navíc začala kolovat fáma, že návrh už byl schválen začne platit od konce srpna. To spustilo v řadách policie paniku.

„Během posledních dvou červnových týdnů si v rámci krajského ředitelství policie podalo žádost o ukončení služebního poměru 21 policistů,“ uvedla mluvčí policie Plzeňského kraje Martina Kohoutová. Podotkla, že konečný počet žádostí může být ještě vyšší.


Podle ředitele krajské policie Miloslava Maštery jsou mezi žadateli také policisté, kterým v letošním roce končí vyjímka na vzdělání. „Ti tvoří zhruba třetinu žadatelů o ukončení služebního poměru. Je ale škoda, že všichni tito lidé odcházejí, přijdeme tak o zkušené policisty. Jsou to totiž lidé, kteří jsou v řadách policie delší dobu,“ řekl Maštera. Podle jeho slov se ndá říci, že by na seznamu žadatelů o odchod do civilu převažovali příslušníci některé z jednotlivých policejních složek. ují pracovníci žádné z krajských policejních složek. Odchody se týkají rovnoměrně všech služeb. V řadách policie v Plzeňském kraji už nyní chybí necelé dvě stovky strážců zákona.

Fáma o snižování výsluh se projevila v celé České republice. Podle některých médií kvůli ní požádalo o ukončení služebního poměru na tři sta policistů. Ti ale spustili planý pooplach. Janota totiž pouze přišel s návrhem úsporného opatření, jehož případné prosazení a schválení bue na zvážení nové vlády.