Miliony korun se podvodem snažili vymámit 
z pojišťoven klienti na pojistkách. Česká pojišťovna za první tři měsíce tohoto roku v Plzeňském kraji odhalila podvody za 6,6 milionu Kč, pojišťovna Allianz za stejné období zjistila neoprávněné nároky na pojistné ve výši půl druhého milionu korun.

Česká pojišťovna zaznamenala nárůst oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku o jeden milion Kč. „Důvodem dlouhodobého nárůstu odhalené podvodné činnosti je nejen reálný vzestup pokusů 
o pojistný podvod, ale také využívání nejmodernějších technologií a stále efektivnější vyšetřovací metody detektivů," řekla mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Pojistné podvody - Plzeňský kraj
Česká pojišťovna
1. 1. – 31. 3. 2015
5,6 milionu Kč
1. 1. – 31. 3. 2016
6,6 milionu Kč
Allianz
1. 1. – 31. 3. 2015
2,6 milionu Kč
1. 1. – 31. 3. 2016
1,5 milionu Kč

Několikatisícové pojistné za pomoci zfalšované lékařské zprávy se pokusil z České pojišťovny vymámit muž z Plzeňska, který si popálil ruku. Po bližším zkoumání pojišťovna zjistila, že velmi podobnou lékařskou zprávu předložil klient pojišťovně již minulý rok. „Tato lékařská zpráva tedy byla zfalšovaná. Pojištěný totiž předložil upravenou lékařskou zprávu ze svého předešlého úrazu. Rovněž oslovený lékař potvrdil, že takovou zprávu nevystavil a že se jedná o falzifikát," dodala Buriánková.

Allianz na rozdíl od České pojišťovny odhalila za letošní první čtvrtletí v kraji méně podvodů. Pojišťovna šetřila 19 případů, což bylo o polovinu méně než loni. Jedním 
z nich byla snaha klienta řešit dluhy přes pojišťovnu. Muž 
z Plzně oznámil poškození 
a likvidaci počítače, což se snažil dokázat vlastní fotodokumetací a zprávou o neopravitelnosti počítače. „Vyšetřovatelé prokázali, že servisní zpráva byla padělek a fotodokumetace elektronicky upravována a nakonec i to, že takový počítač klient nikdy nevlastnil. Kvůli dluhům se dostal do tíživé situace, ze které si chtěl pomoci prostřednictvím pojišťovny," uvedl mluvčí Václav Bálek s tím, že klient raději od nároku na pojistné odstoupil.

Lidé si pod pojistým podvodem nejčastěji představí fingovanou nehodu nebo úmyslně zapálený dům. Realita je však jiná. Pouze menšina 
z pojistných podvodů je od začátku promyšleným činem. Nejčastěji dochází k tomu, že člověk podlehne tíze okamžiku. K pojistné události skutečně dojde, ale klient se poté snaží pojišťovnu přesvědčit 
o tom, že mu vznikla daleko větší škoda, než tomu ve skutečnosti bylo. „Tito lidé si ale neuvědomují, že se takovým jednáním dopouští trestného činu, a to pokusu o pojistný podvod," varoval Michael Maierl z České pojišťovny.

„V praxi to funguje tak, že data o pojistných událostech putují do datového skladu. Zde na ně dohlíží detekční systém a podle zadaných algoritmů vybírá případy, které jsou něčím nestandardní. Tyto případy potom detailněji procházejí specializovaní likvidátoři nebo detektivové," vysvětlil Maierl.