A to i přesto, že výsledky rozsáhlého testu, provedeného Občanským sdružením spotřebitelů TEST, porovnávajícího kvalitu vody zkohoutku a balené vody potvrdily, že podle podrobných rozborů je pitná voda zveřejné vodovodní sítě kvalitní surovinou, která podléhá četným a striktním kontrolám a je přinejmenším srovnatelná svodou balenou.

„Provozovatel veřejného vodovodu provádí pravidelné a časté kontroly a analýzy kvality dodávané pitné vody. Ta musí vždy splňovat veškeré kvalitativní ukazatele pro pitnou vodu stanovené zákonem“, vysvětluje Jan Kretek z Vodárny Plzeň. „O míře účinnosti domácích filtrů se vedou různé debaty a je tedy na zvážení jednotlivých odběratelů, zda si tuto poměrně nákladnou záležitost do svých domácností pořídí“, dodává Kretek.

Vodárna upozorňuje všechny občany, že se nejedná o její zaměstnance a nikdo nemá povinnost tyto lidi pouštět do svých domovů. V případě, že lidé odebírají vodu zveřejného vodovodu, je tato placená kontrola bezdůvodná, protože ji zajišťuje provozovatel.

Pracovníci vodárny se při vstupu do domácností musí prokazovat služebním průkazem zaměstnance, jejich totožnost si mohou lidé ověřit také na telefonické lince zákaznického centra vodárny 377 413 222.