Podnikatelé i neziskové organizace, které mají pronajaté městské nebytové prostory, mohou nájem, počínaje nájemným za březen, zaplatit o 90 dnů později. Nebytovými prostory se v tomto případě rozumí prostory sloužící k podnikání nebo pronajaté neziskovým organizacím. Nejde o pronájmy reklamních zařízení, garáží, parkovacích stání, střech, pozemků, fasád či společných prostor v domech. Radní se také shodli na tom, že počínaje obdobím od března město nebude ukončovat ani vypovídat nájemní smlouvy z důvodu pozdních úhrad jednotlivých plateb nájemného ani účtovat úroky z prodlení.

"Prodloužením splatnosti faktur za nájem o 90 dnů dáme podnikatelům jistotu, že pokud by neměli zaplacený nájem, tak je z městských prostor nikdo nebude vyhánět,“ vysvětlil radní pro ekonomiku a majetek David Šlouf s tím, že následně by město vyčkalo, jak dlouho bude krize trvat a jaká opatření vláda vytvoří. „Poté bychom mohli přistoupit k dalším opatřením, jako například poskytnutí splátkového kalendáře, dočasné snížení nájmu nebo odpuštění poplatku a úroku z prodlení“ uvedl dále.

Plzeň také poskytne těm, kteří byli nuceni zavřít obchody a pokud to neudělá stát, slevu 100 procent na nájemném (tedy odpuštění nájmu po dobu trvání nouzového opatření) a následně upraví výši nájmu po dobu tří měsíců na 50 procent původní částky. „Těm, kteří mohli a měli otevřeno, ale měli sníženou poptávku, bude po dobu opatření, tedy pokud to neudělá stát, přiznána sleva ve výši 50 procent a následně upravena výše nájemného po dobu 3 měsíců na 75 procent. Tato opatření bude město Plzeň realizovat plošně na území města u pronajímaných městských nemovitostí, jakmile bude jasné, jaké kroky podnikne stát,“ doplnil Šlouf.