Po chvíli začínají děti mluvit ve dvojicích. Dvojice kluků toho hned využívá: „Je m´apelle Usáma bin Ládin," představuje se jeden z nich jako mrtvý terorista. Druhý se směje.

Dialogy jsou procvičené a děti se začínají z multimediální tabule učit číslovky.

Ve třídě vedle se zatím v němčině zpívá píseň Komáři se ženili. „Nebojte se zpívat, mám to za sebou nahrané osmkrát," usmívá se učitelka Zdeňka Sekyrová. Po písni následuje rozpočítadlo a nakonec pedagožka vybírá i povinné dobrovolníky pro hru s kartičkami. Hledají druhého do dvojice s kartičkou odpovídající německému nebo českému slovu.

Na řadu přicházejí barvy. „Černá se řekne schwarz," pokračuje Sekyrová a jeden z žáků spontánně reaguje: „Takže Schwarzenegger je černý černoch?"

1. základní škola v Bolevci i letos nabídla svým žákům možnost zkusit si ukázkovou hodinu, která by jim měla usnadnit výběr dalšího cizího jazyka.

Žáci ze tříd s rozšířenou výukou jazyků tyto hodiny absolvovali už v páté třídě, ostatních se týkají ve třídě šesté.

Děti na 1. ZŠ začínají od první třídy s angličtinou a k ní si právě mohou přibrat buď němčinu, nebo francouzštinu.

„Chtěli jsme nabídnout žákům francouzštinu a také jsme chtěli ukázat, jak výuka vypadá," říká zástupkyně ředitele Dana Jíchová a dodává: „Nejčastější argument proč se raději učit němčinu byl, že je francouzština těžká, nikdo ji doma neumí a nebude tak mít možnost dítěti pomáhat."

Děti se prý většinou rozhodují podle toho, co jim jde lépe. Svojí roli ale může hrát i přístup pedagogů. „Učitelky se připravují tak, aby zaujaly a děti chtěly chodit k nim," usmívá se Jíchová.

Ukázkové hodiny na 1. ZŠ fungují už čtyři roky a za tu dobu se počet žáků na obou jazycích přibližně vyrovnal. „Jen škoda, že příležitosti nevyužívají rodiče. Ti se také mohou přijít podívat," lituje Jíchová.