Návštěvníci si budou moci prohlédnout zahradu Masarykovy základní školy s bylinkovou spirálou, vyvýšenými záhony a skleníkem nebo meditační část využívanou dominikány. Letos naposledy je možno vidět zahradu ve stávajícím stavu, protože již brzy dojde k její přestavbě. Doprovodnou akcí je prezentace projektu k obnově Jiráskova náměstí, jehož součástí je i přestavba klášterní zahrady.

S myšlenkou otevřít zahradu dominikánů široké veřejnosti přišli v roce 2012 žáci Masarykovy základní školy v rámci programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor, který vyhlašovaly Plzeň 2015 a Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Projekt se setkal s úspěchem a stal se tak impulsem k uspořádání prvního Víkendu otevřených zahrad v klášterní zahradě. Snahy žáků následně podpořil i městský obvod, který plánoval obnovu náměstí po mnoho let, chyběly mu však potřebné finanční prostředky. Ty se podařilo získat v roce 2015, kdy obnovu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni zaštítila svým grantem Nadace Proměny Karla Komárka.

„Žákovský projekt, který začal v roce 2012, vyvrcholí v následujících letech kompletní obnovou Jiráskova náměstí i klášterní zahrady, jejíž náklady jsou vyčísleny na cca 135 milionů korun bez DPH. V současnosti získal projekt územní rozhodnutí, další fází je získání stavebního povolení. Samotná rekonstrukce by měla být zahájena nejpozději do konce roku 2023. Díky spolupráci obvodu, školy, kláštera dominikánů, místních občanů a spolku Pěstuj prostor se můžeme těšit na architektonicky kvalitní prostor s inovativním využíváním přírodních zdrojů a s prosperující zelení, který bude lákat návštěvníky všech generací k pobývání, relaxaci, hrám i k aktivnímu trávení volného času,“ uvedl Pavel Šindelář, technický náměstek primátora.

„Výsledná podoba parku bude odrážet nejen potřeby místních lidí, ale také nejnovější trendy v oblasti přizpůsobování měst dopadům klimatické změny. Plzeňané se tak mohou těšit na nové dětské hřiště a kašny i na unikátní systém zavlažování. Ten bude uveden do praxe díky špičkovým odborníkům, kteří budou klást důraz na hospodaření s dešťovou vodou,“ podotkla ředitelka nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková s tím, že nadace obnovu parku podpořila sumou 25 milionů korun.

„Obnovu Jiráskova náměstí považuji v plzeňském i celorepublikovém měřítku za skutečně unikátní projekt, na kterém nejenže aktivně spolupracují desítky místních organizací a nadšenců, ale který progresivním a často novátorským způsobem řeší celou řadu výzev, jež mu historie i současnost místa přináší. Těší nás, že se do přípravy projektu podařilo zapojit širokou veřejnost, která od samého počátku přispívá k tomu, aby fungoval co nejlépe, a máme velkou radost, že projekt letos získal územní rozhodnutí. Věříme, že jeho realizace ukáže, že má smysl přistupovat k rozvoji veřejných prostranství takto kvalitně,“ vysvětlil architekt Marek Sivák z plzeňského spolku Pěstuj prostor.