K proměně kruhového objezdu v Plzni u Makra dojde v roce 2025K proměně kruhového objezdu v Plzni u Makra dojde v roce 2025Zdroj: Woring, s.r.o.„Tento týden jsme se zástupci investorů (Město Plzeň, ŘSD a Plzeňský kraj) spolu s projektanty a dalšími subjekty domlouvali detaily realizace, jejímž výsledkem bude světelně řízená turbookružní křižovatka se třemi částečně stavebně oddělenými pruhy,“ říká Aleš Tolar, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí.

Ve hře bylo několik variant realizace, od rychlé s úplným uzavřením kruhového objezdu, které by trvalo jen 2 – 3 měsíce, až po postupnou rok trvající přestavbu po jednotlivých paprscích. Rychlá tříměsíční varianta by však způsobila zvláště po nedávném napojení Západního okruhu dopravní kolaps, dlouhodobá postupná přestavba by pak byla pro řidiče matoucí svým neustálým měněním dopravního značení. Zvítězila proto kompromisní varianta a přestavba se uskuteční ve dvou navazujících etapách, kdy se uzavře vždy jen jedna polovina objezdu.

Letos bude dokončen projekt, příští rok budou probíhat poměrně komplikované, ale nutné přeložky inženýrských sítí a v roce 2025 dostane křižovatka novou podobu.

„Už před vjezdem do křižovatky bude nutné zařadit se do správného pruhu, který potom řidiče vyvede do požadovaného směru. Nebude nutné přejíždět mezi jízdními pruhy na okružním pásu, čímž by se měla zvýšit plynulost jízdy,“ vysvětluje fungování křižovatky po její přestavbě Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Správy Plzeň.